מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


אירועים לאחר תאריך המאזן- תקן חשבונאות ישראלי 7

ארועים המתרחשים מתאריך הדוחות הכספיים ועד לתאריך החתימה על הדוחות הכספיים.
 
אירוע חייב התאמה- האירוע התרחש במהלך התקופה שהסתיימה בתאריך המאזן ה 31/12.
האירוע מחייב תיקון הנתונים הכספיים לתאריך המאזן.
 
אירוע שאינו חייב התאמה- האירוע התרחש לאחר התקופה שהסתיימה בתאריך המאזן ה 31/12.
לאירוע השפעה על החלטות המשתמשים בדוחות הכספיים אך אינם שייכים לתקופת הדיווח הקודמת.
האירוע מחייב מתן גילוי בלבד.

תרגיל:
רשום מהם האירועים המחייבים התאמה בדוחות הכספיים ל 31/12/11 ומהם האירועים שאינם מחייבים התאמה.

 
אירוע חייב התאמה לא חייב התאמה
בחודש מרץ 2012 ניתן פס"ד בגין תביעה כנגד החברה שהוגשה ביולי 2011 1  
בחודש פברואר 2012, החברה התקשרה עם לקוח מהותי. ההתקשרות צפויה להכפיל את מחזור החברה.   1
בחודש ינואר 2012 הוחלט על הפסקת פעילות במגזר הבנייה למגורים.   1
במהלך הביקורת נתגלתה מעילה שבוצעה על ידי מנה"ח של החברה. המעילה בוצעה במהלך שנת 2011. 1  
סה"כ 2 2
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים