מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


שיחזור
 
שיחזור חשבונות הינה טכניקה אשר משתמשים בה ברוב נושאי הלימוד בחשבונאות.
באמצעות טכניקה זו, בהינתן יתרת הפתיחה של החשבון חלק מהתנועות בחשבון ויתרת הסגירה של החשבון, נוכל לשחזר ולמצוא את התנועות החסרות.
לצורך שיחזור החשבונות, עלינו להכיר את כרטיס החשבון והשפעת האירועים על החשבון.
בפרק זה, נתמקד בשחזור חשבונות לקוחות וספקים, אך את אותה טכניקה יש ליישם בשחזור כל החשבונות.
 
טכניקת השחזור:
 
יתרת הפתיחה- תירשם בצד הנכון, לדוגמא בכרטיס לקוחות שיתרתו הינה יתרת חובה, נציב את יתרת הפתיחה בצד חובה. באופן דומה, נציב את יתרת הפתיחה של ספקים בצד זכות.
 
יתרת הסגירה- תירשם בצד ההפוך, לדוגמא: בכרטיס לקוחות שיתרתו הינה יתרת חובה, נציב את יתרת הסגירה בצד זכות. באופן דומה, נציב את יתרת הסגירה של ספקים בצד חובה.
 
תנועות בחשבון- נציב את התנועות בהתאם להשפעתם על הכרטיס.  כך לדוגמא מכירה בהקפה, תופיע בכרטיס לקוחות בצד חובה (מגדילה את חוב הלקוח).
 
שיחזור כרטיס לקוחות
 
האירועים המשפיעים על כרטיס לקוחות הינם:

 
 1. מכירה בהקפה- בפקודת היומן אנו רושמים, לחובת: לקוחות,לזכות: מכירות.
  לכן, בכרטיס לקוחות המכירה בהקפה תופיע בצד חובה.

   
 2. החזרות מלקוחות/הנחות ללקוחות- בפקודת היומן אנו רושמים,
  לחובת: החזרות/הנחות     לזכות: לקוחות. לכן, בכרטיס לקוחות, ההחזרה/הנחה תופיע בצד זכות.

   
 3. תקבול מלקוחות- בפקודת היומן אנו רושמים, לחובת- קופהלזכות- לקוחות. לכן, בכרטיס לקוחות התקבול יופיע בצד זכות.
   
  להלן מוצג כרטיס לקוחות:

   
לקוחות
יתרת פתיחה (י.פ.) יתרת סגירה (י.ס.)
מכירות בהקפה החזרות מלקוחות
  הנחות שניתנו ללקוחות
  תקבולים מלקוחות
 
 

 
דגשים:

 
 1. מכירה במזומן- אינה משפיעה על היתרה בכרטיס לקוחות. כאשר נמכרת סחורה במזומן פקודת היומן הינה לחובת: קופהלזכות: מכירות.חוב הלקוח אינו גדל במכירה במזומן.
 2. יתרת הפתיחה תופיע בצד הנכון (בצד של יתרת הכרטיס).
 3. יתרת הסגירה תופיע בצד ההפוך (בצד ההפוך לזה של יתרת הכרטיס).
 4. יתרת סגירה שנה קודמת הינה יתרת פתיחה של השנה הנוכחית.
   
  דוגמא 1: שיחזור כרטיס לקוחות.
   
  חברת "המעיין הנובע" (להלן- "החברה") הוקמה ב 01/01/2015.
  האשראי ללקוחות הינו חודשיים. מכירות נטו של החברה (המתפלגות באופן שווה על פני השנה) לשנת 2015, הן סך 3,000,000 ₪.
   
  נדרש: מהו סכום התקבולים מלקוחות לשנת 2015?
   
  פתרון:
   
  יתרת לקוחות ל 01/01/15 (הקמת החברה)   0
  יתרת לקוחות ל 31/12/15 הינה:  3,000,000*2/12=500,000

   
לקוחות 2015
י.פ.                      0 י.ס.                                  500,000
מכירות              3,000,000 תקבולים מלקוחות (P.N)   2,500,000
סה"כ                3,000,000 סה"כ                               3,000,000
 
 
הערה: P.N הינו סימון לנעלם PLUG  NUMBER.
 
תשובה: 2,500,000
 
דוגמא 2: שיחזור כרטיס לקוחות (רמת קושי גבוהה)
 
חברת "גלעד" (להלן-"החברה"), הוקמה ביום 01/01/14.
 
להלן נתונים על המכירות באשראי של החברה לשנים 2015,2016:

 
שנה מכירות באשראי (בש"ח)
2015 17,000,000
2016 15,600,000
 
על פי ההסכם עם הלקוחות החל מ 01/01/15, 55% מסכום המכירות באשראי אמורים להיגבות בשנה בה בוצעו העסקאות,  והיתרה בשנתיים שלאחר מכן.
יתרת לקוחות ל 31/12/14 הינה סך 100,000 ₪ (היתרה נגבתה במהלך שנת 2015).
 
נדרש:
 
א. מהי יתרת לקוחות ל 31/12/15?
ב.  מהו סכום התקבולים בשנת 2016 שנבע ממכירות 2015, הנח יתרת לקוחות ל 31/12/16 הינה 9,330,000 ₪ ?
 
פתרון:
 
א. יתרת לקוחות ל 31/12/15:
 
יתרת סגירה של שנת 2014 סך 100,000 ₪, הינה יתרת הפתיחה לשנת 2015.
 
תקבולים מלקוחות 2015               9,450,000=+100,00055%*17,000,000

 
לקוחות 2015
י.פ.                                      100,000 תקבולים מלקוחות 2015       9,450,000
מכירות באשראי 2015           17,000,000                         י.ס (P.N)                          7,650,000                     
סה"כ                                   17,100,000                         סה"כ                                 17,100,000                        
 
 
י.ס. לקוחות 2015                       -9,450,000=7,650,00017,100,000
 
  תשובה: 7,650,000
 
ב. סכום התקבולים בשנת 2016 שנבע ממכירות 2015:
 
י.פ לשנת 2016 הינה י.ס. של שנת 2015 סך 7,650,000.

 
לקוחות 2016
י.פ.                                      7,650,000 תקבולים מלקוחות (P.N)        13,920,000
מכירות באשראי 2016            15,600,000 י.ס                                      9,330,000
סה"כ                                   23,250,000 סה"כ                                    23,250,000
 
 
סך תקבולים מלקוחות 2016 (P.N):  23,250,000-9,330,000=13,920,000
 
תקבולים מלקוחות בשנת 2016 שנבע ממכירות 2016:  15,600,000*55%=8,580,000
 
תקבולים מלקוחות שנת 2016 שנבע ממכירות 2015 (היתרה) 13,920,000-8,580,000=5,340,000
 
תשובה: 5,340,000
 

 
שיחזור כרטיס ספקים
 
האירועים המשפיעים על כרטיס ספקים הינם:

 
 1. קניה בהקפה- בפקודת היומן אנו רושמים, לחובת: קניות, לזכות: ספקים. לכן, בכרטיס ספקים הקנייה בהקפה תופיע בצד זכות
 2. החזרות לספקים/ הנחות שנתקבלו מספקים- בפקודת היומן אנו רושמים, לחובת: ספקים,לזכות:החזרות/הנחות . לכן, בכרטיס ספקים ההחזרה/הנחה תופיע בצד חובה.
 3. תשלום לספקים- בפקודת היומן אנו רושמים, לחובת: ספקים,לזכות: קופה. לכן, בכרטיס ספקים התשלום יופיע בחובה.
   
  להלן מוצג כרטיס ספקים:

   
ספקים
י.ס. י.פ.
תשלום קניות בהקפה
החזרות לספקים  
הנחות מספקים  
 
 
דגשים:

 
 1. קנייה במזומן- אינה משפיעה על היתרה בכרטיס ספקים. כאשר נקנית סחורה במזומן פקודת היומן הינה לחובת: קניות לזכות: ספקים.ההתחייבות לספק אינה גדלה בקנייה במזומן.
   
 2. יתרת הפתיחה תופיע בצד הנכון (בצד של יתרת הכרטיס).
   
 3. יתרת הסגירה תופיע בצד ההפוך (בצד ההפוך לזה של יתרת הכרטיס).
   
   
  דוגמא: שחזור כרטיס ספקים
   
  להלן סעיפים ממאזן הבוחן ל 31/12/15 של חברת "הגיימרים" בע"מ (להלן- "החברה")

   
סעיף
קניות 2,000,000
החזרות לספקים 100,000
הנחות מספקים ?
ספקים ל 31/12/15 500,000
 
 
יתרת ספקים ל 31/12/14 הינה 200,000 ₪.
סכום התשלומים לספקים לשנת 2015 הינו 1,500,000₪.
 
נדרש: מהו סכום ההנחות מספקים?

פתרון:
 
יתרת ספקים ל 31/12/14 הינה י.פ. בכרטיס לשנת 2015.

 
ספקים 2015
י.ס.                                 500,000 י.פ.              200,000
החזרות לספקים                100,000 קניות           2,000,000
הנחות מספקים  (P.N)      100,000  
תשלומים לספקים              1,500,000  
סה"כ                              2,200,000 סה"כ         2,200,000
 
 
תשובה: 100,000
 
 
 
תרגיל 1: שיחזור לקוחות
 
להלן נתונים מכרטיס לקוחות, השלם את החסר ובדוק את תשובתך.

 
מקרה מכירות החזרות מלקוחות לקוחות י.פ. לקוחות י.ס. תקבולים תשובה
1 1,000,000 20,000 150,000 200,000 ? 930,000
2 1,500,000 ? 170,000 180,000 1,460,000 30,000
3 1,700,000 35,000 ? 120,000 1,705,000 160,000
 
 
 
 
תרגיל 2: שיחזור לקוחות
 
חברת "היובל" בע"מ (להלן-"החברה") הוקמה ב 01/01/14. החברה גובה 80% מהמכירות באותה שנה ואת היתרה בשנה הבאה. להלן נתונים מכרטיס לקוחות.

 
שנה מכירות לקוחות י.פ. לקוחות י.ס. תקבולים
2014 1,000,000 ? 200,000 ?
2015 ? ? ? 1,500,000
 
 
נדרש: מהי יתרת הלקוחות ל 31/12/15?
 
תשובה: 325,000
 
 
 
 
 
 
 
תרגיל 3: שיחזור ספקים
 
להלן נתונים מכרטיס ספקים, השלם את החסר ובדוק את תשובתך.

 
מקרה קניות החזרות לספקים ספקים י.פ. ספקים י.ס. תשלומים תשובה
1 2,000,000 10,000 400,000 370,000 ? 2,020,000
2 ? 25,000 550,000 420,000 2,605,000 2,500,000
3 4,200,000 ? 620,000 480,000 4,310,000 30,000
 
 
 
 
תרגיל 4: שיחזור ספקים
 
חברת "נבל וכינור" בע"מ (להלן-"החברה") הוקמה ב 01/01/14. לחברה ספק אחד בלבד המעניק לה אשראי 3 חודשים.
הנח: הקניות מתפלגות באופן אחיד על פני השנה.

 
שנה קניות ספקים י.פ. ספקים י.ס. תשלומים
2014 1,000,000 ? ? ?
2015 ? ? ? 1,500,000
 
 
נדרש: מהי יתרת הספקים ל 31/12/15?
 
תשובה: 416,667
 
 
 
תרגיל 5: תרגיל מסכם[oN1] 
 
להלן יתרות מתוך המאזן של חברת "גליל ירוק בע"מ" שהוקמה ביום 1.1.14

 
סעיף 31.12.15 31.12.14
מזומנים 4,000 6,000
עו"ש בנק 56,000 24,000
מלאי 80,000 38,000
לקוחות 164,000 84,000
רכוש קבוע 320,000 220,000
פחת שנצבר ? ?
     
ספקים 50,000 100,000
זכאים 10,000 8,000
הלוואה לזמן ארוך ? 240,000
הון עצמי ? ?
     
 
 
נתונים נוספים:

 
 1. כל המכירות וכל הקניות בוצעו בהקפה:
תקבולים מלקוחות בשנת 2015- 906,000 ₪
תשלומים לספקים בשנת 2015- 720,000 ₪

 
 1. רכוש קבוע-
  הרכוש הקבוע נרכש ביום 1.1.14. ביום 1.7.15 נרכש רכוש קבוע נוסף.
  שיעור הפחת: 10%, מחושב לפי קו ישר ללא ערך גרט.

   
 2. הלוואה לזמן ארוך-
  ההלוואה נתקבלה מהבנק ביום 31.12.14, לפירעון ב-4 תשלומי קרן שווים החל מיום 31.12.15, בתוספת ריבית שנתית בשיעור 10%.

   
 3. במהלך שנת 2015 ביצעו הבעלים משיכות והפקדות לחשבון הבנק של העסק.
 
 
 
5.1 מה היה סכום המכירות של החברה בשנת 2015?
א. 658,000 ₪
ב. 826,000 ₪
ג. 986,000 ₪
ד. 1,154,000 ₪
 
5.2 מה היה סכום הקניות של החברה בשנת 2015?
א. 570,000 ₪
ב. 670,000 ₪
ג. 770,000 ₪
ד. 870,000 ₪
 
5.3 מה סכום הרווח הנקי שתציג החברה בדוחותיה לשנת 2015 (חשב הכנסות בניכוי הוצאות)?
א. 307,000 ₪
ב. 318,000 ₪
ג. 331,000 ₪
ד. 336,000 ₪
 
5.4 מה סכום העלות המופחתת של הרכוש הקבוע שיוצג במאזן החברה ליום 31.12.15?
א. 259,000 ₪
ב. 271,000 ₪
ג. 298,000 ₪
ד. 320,000 ₪
 
5.5. מהי יתרת ההלוואה ליום 31.12.15?
א. 180,000 ₪
ב. 188,000 ₪
ג. 240,000 ₪
ד. 264,000 ₪
 
 
 
תשובות:

 
סעיף תשובה
5.1 ג
5.2 ב
5.3 א
5.4 ב
5.5 א
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 [oN1]השאלה נסמכת על שאלות 23-27 במועד נוב' 2012
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים