מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מכירת רכוש קבוע
 
כרטיס מכירת רכוש קבוע, מרכז את החשבונות הנוגעים לתוצאת מכירת הרכוש הקבוע (רווח/ הפסד ממכירת רכוש קבוע).
רווח/ הפסד ממכירת רכוש קבוע, הינו רווח/הפסד הוני, אשר יופיע בסעיף הכנסות/הוצאות אחרות בדוח רווח והפסד.
 
1. פקודות היומן למכירת רכוש קבוע
 
 1. קבלת התמורה ממכירת רכוש קבוע (במזומן)
  לחובת: קופה
                                      לזכות: מכירת רכוש קבוע
                                      לזכות: מע"מ עסקאות
   
 2. ביטול עלות הרכוש הקבוע שנמכר
  לחובת: מכירת רכוש קבוע
                                      לזכות: רכוש קבוע
   
 3. ביטול פ"נ של הרכוש הקבוע שנמכר (הפחת שנצבר מההפעלה ועד למכירה)
  לחובת: פ"נ רכוש קבוע
                                      לזכות: מכירת רכוש קבוע
   
 4. רישום תשלום הוצאות הקשורות במכירת הרכוש הקבוע (במזומן)
  לחובת: מכירת רכוש קבוע
              לחובת:  מע"מ תשומות
                                       לזכות: קופה
   
  2. כרטיס קמץ (חשבון T) מכירת רכוש קבוע
   
  לצורך חישוב רווח/הפסד ממכירת רכוש קבוע נפתח כרטיס מכירת רכוש קבוע, אשר ירכז את היתרות הקשורות למכירה.
  להלן פירוט כרטיס מכירת רכוש קבוע: (כל הסכומים הינם ללא מע"מ)
   
מכירת רכוש קבוע
  תמורה מהמכירה
עלות רכוש קבוע פ"נ רכוש קבוע
הוצאות הקשורות במכירה  
 
 
3. מהו למעשה, הרווח/ הפסד ממכירת רכוש קבוע?
 
תמורה ממכירת הנכס (ללא מע"מ)
בניכוי
עלות מופחתת של הנכס והוצאות הקשורות במכירה (עלות בניכוי פחת נצבר).
רווח/ הפסד ממכירת נכס.
 
4. רווח הון נטו- כאשר מוטל מס על רווח ההון, המס מחושב מהרווח הון. רווח ההון נטו יהיה בניכוי המס.
 
דוגמא א':
 
1. ביום 01/04/05, נרכשה מכונה בסך 60,000 ₪, ערך גרט 6,000, אורך חיים 5 שנים, פחת סיכום ספרות עולה.
ב 01/08/08, נמכרה המכונה תמורת 46,200 ₪ (כולל מע"מ בשיעור 15.5%), שולם למתווך בגין מכירתה סך 2,000 ₪ (לפני מע"מ).
 
נדרש:
 
א. חשב את הרווח/הפסד הון ממכירת המכונה.
ב. מהו הרווח נטו, אם מס רווח הון הינו בשיעור 20% ?
ג. הוצאות פחת שנרשמו בשנת 2008.
ד. פחת נצבר ל 31/12/08.
 
פתרון:
 
א. רווח/הפסד ממכירת מכונה:
 
מכירת מכונה
עלות מכונה                                    60,000 תמורה מהמכירה                      40,000
הוצאות הקשורות במכירה                 2,000 פ"נ מכונה*                             26,400
רווח ממכירת מכונה** (P.N)          4,400   
סה"כ                                            66,400 סה"כ                                     66,400
 
 
פ"נ מכונה: (מתייחס לתקופה 01/04/05-01/08/08, 3 שנים ו 4 חודשים).
בסיס הפחת הינו 54,000=60,000-6,000
 
פחת נצבר מכונה*:
            54,000*(1/15+2/15+3/15+4/15*4/12)=26,400
 
רווח ממכירת מכונה**:
הינו ההפרש בין צד זכות לצד חובה 4,400=66,400-62,000.
 
כאשר הזכות גדול מהחובה התוצאה הינה רווח (בדוח רווח והפסד יירשם בזכות).
כאשר הזכות קטן מהחובה התוצאה הינה הפסד (בדוח רווח והפסד יירשם בחובה).
 
בכרטיס מכירת מכונה נרשום את היתרה בצד הפוך, על מנת לאזן בין החובה לזכות.
 
תשובה: 4,400

ב. רווח הון נטו:
 
רווח הון            4,400
מס רווח הון       880=4,400*20%
רווח הון נטו       3,520
 
ג. הוצאות פחת 2008-
 
יחושבו עבור התקופה שהנכס פעל בשנת 2008, כלומר 01/01/2008-01/08/2008
 (7 חודשים).
01/04/05-01/04/06                   1/15
01/04/06-01/04/07                   2/15
01/04/07-01/04/08                   3/15                
01/04/08-01/04/09                   2/15                
 
הוצאות הפחת הן:   
 
54,000*(3/15*3/12+4/15*4/12)=7,500
 
תשובה: 7,500
 
ד. פ"נ ל 31/12/08-
 
מכיוון שנמכרה המכונה, אין יותר עלות למכונה ואין פ"נ למכונה שנמכרה (ראה פקודות יומן).
לכן פ"נ מכונה שנמכרה ל 31/12/08 הינו 0.
 
דוגמא ב':
 
 ביום 01/03/05, נרכשה מכונה בסך 280,000 ₪, עלויות תיווך הקשורות ברכישתה הסתכמו בסך 20,000 ₪. ערך גרט 30,000 ₪. אורך חיים 5 שנים, פחת סיכום ספרות עולה.
ב 01/07/08, נמכרה המכונה תמורת 231,000 ₪ (כולל מע"מ בשיעור 15.5%), שולם למתווך בגין מכירתה סך 2,000 ₪ (לפני מע"מ).
 
נדרש:
 
א. חשב את הרווח/הפסד הון ממכירת המכונה.
ב. הוצאות פחת שנרשמו בשנת 2008.
ג. פחת נצבר ל 31/12/08.
 
תשובות:
 
א. רווח 30,000 ₪.
ב. הוצאות פחת 2008 סך 33,000 ₪.
ג. פחת נצבר ל 31/12/08 0 ₪.
 
תרגיל: השלם את החסר ובדוק את תשובתך
 
מקרה עלות גרט %פחת תאריך
הפעלה
תאריך
מכירה
תמורה רווח/()
הפסד הון
תשובה
1 20,000 5,000 5% 01/01/08 ? 50,000 30,750 31/12/08
2 30,000 6,000 ? 31/12/05 01/07/08 55,000 31,000 10%
3 40,000 2,000 15% 01/01/05 01/01/09 ? 42,800 60,000
4 35,000 ? 20% 01/01/03 01/07/08 65,000 62,500 2,500
5 ? 1,000 4% 01/01/08 01/04/09 30,000 (12,800) 45,000
6 55,000 2,000 2% 01/01/07 30/09/09 35,000 ? (17,085)
7 65,000 3,000 25% 01/01/05 01/04/09 40,000 ? 37,000
8 75,000 4,000 5% ? 30/09/08 20,000 (34,588) 01/01/03
9 85,000 ? 5% 30/09/03 30/09/08 20,000 (45,000) 5,000
10 95,000 5,000 10% 31/03/02 30/09/08 ? (16,500) 20,000
 
 
 
פתרון מקרה 1:
 
מכירת נכס
עלות               20,000 תמורה              50,000
רווח הון          30,750 פ"נ (P.N)         750
סה"כ              50,750 סה"כ               50,750
 
 
נסמן ב X, את התקופה בשנים מההפעלה ועד המכירה:
 
(20,000-5,000)*5%*X=750
 
X=1
 
01/01/08 (תאריך הפעלה) + 1 שנה =31/12/08
 
תשובה: תאריך מכירה 31/12/08
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים