מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 
 מלאי- תקן חשבונאות בינלאומי 2-  IAS2
 
 
מלאי- נכס אשר משתייך לאחד מהקבוצות הבאות:
 
א. מלאי מוצרים- מוחזק לצורך מכירה במהלך העסקים הרגיל.
ב. מלאי בתהליך/בעיבוד- נמצא בתהליך ייצור למכירה במהלך העסקים הרגיל.
ג. מלאי חומרים- חומרים שיצרכו בתהליך הייצור או שיצרכו במהלך אספקת השירותים.
 
בדרך כלל, בחברה מסחרית יש מלאי מוצרים גמורים בלבד, ובחברה תעשייתית יש את 3 סוגי המלאי.
 
התקן לא חל על מלאי אצל קבלנים, מכשירים פיננסים, נכסים ביולוגיים הקשורים לפעילות חקלאית.
 
 
הצגה וסיווג במאזן-
 
מלאי יוצג כנכס שוטף אם המימוש הוא תוך שנה מיום המאזן, או תוך מחזור עסקים רגיל של הפירמה לפי הארוך יותר.
 
מדידת המלאי-
 
לפי עלות או שווי מימוש נטו הנמוך מביניהם.
 
שווי מימוש נטו- מחיר מכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי עלויות השלמה צפויות ובניכוי אומדן עלויות המכירה הדרושות. (ערך ספציפי הנמדד מנקודת ראות החברה, ללא קשר למה שקורה בשוק).
 
עלות המלאי כוללת- עלות רכישה, הובלה, טיפול, מכס וכו.. בניכוי הנחות מסחריות שהתקבלו מספקים.
 
דוגמא:
 
בשנת 2008 נרכשו 200 יחידות  תמורת 4,000 ₪.
 
עלויות נוספות:
 
עלות הובלת המלאי מהנמל למחסני החברה הסתכמה לסך 600 ₪.
אחסון במחסני הנמל 300 ₪.
עלות השמירה של המלאי במחסני החברה 550 ₪.
במהלך שנת 2008 נמכרו 150 יחידות.
 
נדרש:
 
מהו ערך מלאי סגירה, בהינתן שווי מימוש נטו של 30 ₪ ליחידה?
 
הנח: מחיר קנייה ליחידה קבוע.
 
פתרון:
 
עלות 200 יחידות                                    4,000+600+300=4,900
בעלות המלאי אין לכלול עלות השמירה השוטפת, מהווה הוצאה שתרשם ברווה"ס.
 
מחיר ליחידה 4,900/200=24.5
 
ערך מלאי סגירה  50*24.5=1,225            או     1,500=50*30 לפי הנמוך
 
תשובה: 1,225
 
 
עלויות המרה-
 
בחברה יצרנית עלות המלאי כוללת את כל העלויות עד להמרת המלאי לתוצרת גמורה.
העלויות כוללות עלויות ישירות (ח"ג, ח"ע,ח"א, שכר עבודה ישיר, הוצאות חרושת ישירות וכו...) ועלויות עקיפות הניתנות לייחוס כגון חשמל  ארנונה מבנה הייצור.
לשים לב: עלות המלאי לא כוללת הוצאות מכירה, והוצאות הנהלה וכלליות.
 
רכישת מלאי בתנאי אשראי
 
במקרים בהם המלאי נרכש בתנאי אשראי, כאשר ההסדר כולל עסקת מימון (חזקה שרכישה באשראי לתקופה העולה על שוטף +90 כוללת גם עסקת מימון), המלאי יוצג לפי עלות התואמת את עלות הקניה במזומן ומרכיב המימון יוכר כהוצאות מימון לאורך תקופת האשראי.
 
 

זיהוי הפריטים הנכללים במלאי:
 
הפריטים הנכללים במלאי הינם הפריטים הנמצאים בבעלות החוקית של העסק.
 
דוגמא 1:
 
בספירת המלאי במחסן ל 31/12/07 נמצאו 500 יחידות. בירור העלה כי:
 1. 20 יחידות שנכללו בספירת המלאי נמכרו ללקוח אך טרם נשלחו אליו.
 2. 30 יחידות שנרכשו טרם הגיעו למחסן.
 3. המלאי כולל 15 יחידות שנתקבלו למכירה במשגור (מהשוגר).
 4. 25 יחידות הוחזרו מלקוחות אך לא נכללו בספירת המלאי.
   
  נדרש: מהו מספר היחידות במלאי הסגירה?
   
  פתרון:
   
  ספירת המלאי ל 31/12/07                                                500 יחידות
  20 יחידות שנמכרו ללקוח אך טרם נשלחו אליו.                   (20)
  30 יחידות שנרכשו טרם הגיעו למחסן.                                30
  המלאי כולל 15 יחידות שנתקבלו למכירה במשגור (מהשוגר)*.           (15)
  25 יחידות הוחזרו מלקוחות אך לא נכללו בספירת המלאי.      25
                                                              סה"כ                 520
   
  * סחורה שנתקבלה למכירה במשגור (קונסיגנציה) הינה בבעלות השוגר ולא של השגיר, ולכן יש להפחיתה מהמלאי.
   
  דוגמא 2:
   
  עלות המכר לשנת 2008 הינה 170,000 ₪.
  במהלך ביקורת הדוחות הכספיים לשנה זו התגלו העובדות הבאות:
   
  א. בספירת המלאי ל 31/12/07:
   לא נכללה בטעות סחורה בסך 7,000 ₪ שנרכשה אך טרם הגיעה למחסן.
   ספירת המלאי כללה סחורה שנתקבלה למכירה במשגור בסך 2,000 ₪.
   
  ב. בספירת המלאי ל 31/12/08:
   נכללה סחורה שנמכרה ללקוח אך טרם יצאה מהמחסן בסך 4,000 ₪.
   
  נדרש: מהי עלות המכר המתוקנת?

פתרון:
 
עלות המכר לשנת 2008
עלות מכר לפני תיקון                       170,000  
תיקונים מ.פ.  31/12/07 תיקונים מ.ס. 31/12/08
נרכש אך טרם הגיע למחסן                   7,000 סחורה שנמכרה  ונכללה במלאי        (4,000)
סחורה שנתקבלה למכירה במשגור       (2,000)  
 
 
תשובה עלות מכר מתוקנת הינה: 170,000+7,000-2,000+4000=179,000
 
דוגמא 3:
 
בספירת המלאי במחסן ל 12/01/09 נמצאו 300 יחידות. בירור העלה כי:
 1. 52 יחידות שנרכשו בשנת 2009, הגיעו למחסן עד יום הספירה.
 2. 20 יחידות שנמכרו בשנת 2009, הוצאו מהמחסן עד יום הספירה.
 3. 12 יחידות שנמכרו בשנת 2008, לא הוצאו עדיין מהמחסן.
 4. 15 יחידות נרכשו בשנת 2008, אך עדיין לא הגיעו למחסן.
   
  נדרש: מהו מספר היחידות שיופיעו במלאי סגירה ל 31/12/08?
   
  פתרון:
   
  ספירת המלאי ל 31/12/08                                                300 יחידות
  52 יחידות שנרכשו ב2009 ונכללו בספירה ל 31/12/08        (52)
  20 יחידות שלא נמכרו עד 31/12/08 ולא נכללו במלאי          20       
  12 יחידות שנמכרו עד 31/12/08, ונכללו במלאי                  (12)
  15 יחידות שנרכשו אך לא נכללו במלאי                              15
                                                              סה"כ                 271
   
  תשובה: 271 יחידות יופיעו במלאי סגירה ל 31/12/08.
   

 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים