מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


סטורנו - תיקון טעויות
 
בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973, נקבע שאסור למחוק רשומה.
במלים אחרות, לאחר שמעדכנים פקודת יומן וקולטים את המנה, לא ניתן למחוק את הפקודה השגויה שנרשמה.
הדרך לתיקון, הינה באמצעות רישום סטורנו פקודת יומן מתקנת, כך שהפקודה השגויה ביחד עם הפקודה המתקנת, נותנת פקודת יומן נכונה.
 
דוגמא 1:
נקנתה סחורה בהקפה בסך 200 ₪.
 
נרשם:
לחובת: קניות      200
            לזכות: קופה       200
 
נדרש:
רשום פקודת יומן לתיקון.
 
פתרון:
 
שלב 1: ביטל פקודת היומן השגויה באמצעות רישום פקודה הפוכה לזו שנרשמה.
לחובת: קופה      200
            לזכות: קניות 200
 
שלב 2: רישום פקודת היומן הנכונה.
לחובת: קניות      200
            לזכות: ספקים     200
 
שלב 3: צמצום שתי הפקודות שנרשמו בשלבים 1,2 לפקודת יומן אחת.
לחובת: קופה      200
            לזכות:ספקים      200
 
התשובה הינה שלב 3, המהווה צמצום של ביטול הפקודה ורישום הפקודה הנכונה.
 
תשובה:
לחובת:קופה       200
            לזכות: ספקים     200
 
הערה: לבדיקה נחבר את הפקודה השגויה (מה שנרשם בטעות) ביחד עם הפקודה המתקנת (התשובה),  התוצאה צריכה להיות פקודת היומן הנכונה, שהייתה צריכה להירשם מלכתחילה.

דוגמא 2:
נרכשה סחורה בסך 2,000 ₪, מחציתה שולמה במזומן והיתרה טרם שולמה.
 
נרשם:
לחובת: קניות      2,000
            לזכות: קופה       2,000
 
נדרש:
רשום פקודת יומן לתיקון.
 
פתרון:
 
שלב 1: ביטל פקודת היומן השגויה באמצעות רישום פקודה הפוכה לזו שנרשמה.
לחובת: קופה      2,000
            לזכות: קניות       2,000
 
שלב 2: רישום פקודת היומן הנכונה.
לחובת: קניות      2,000
            לזכות: קופה       1,000
            לזכות: ספקים     1,000
 
שלב 3: צמצום שתי הפקודות שנרשמו בשלבים 1,2 לפקודת יומן אחת.
לחובת: קופה      1,000
            לזכות:ספקים      1,000
תשובה:
לחובת: קופה      1,000
            לזכות:ספקים      1,000
 
דוגמא 3:
 
נמכרה סחורה תמורת 4,000 ₪, מחצית התמורה נתקבלה במזומן והיתרה טרם נתקבלה.
 
נרשם:
לחובת: קניות      4,000
            לזכות: קופה       4,000
 
נדרש:
רשום פקודת יומן לתיקון.
 
פתרון:
 
שלב 1: ביטל פקודת היומן השגויה באמצעות רישום פקודה הפוכה לזו שנרשמה.
לחובת: קופה      4,000
            לזכות: קניות       4,000
 
שלב 2: רישום פקודת היומן הנכונה.
לחובת: לקוחות 2,000    
לחובת: קופה      2,000  
            לזכות: מכירות    4,000
 
תשובה: שלב 3- צמצום שתי הפקודות שנרשמו בשלבים 1,2 לפקודת יומן אחת.
לחובת: קופה      6,000
לחובת: לקוחות   2,000
            לזכות:מכירות     4,000
            לזכות: קניות       4,000
 
דוגמא 4:
 
נמכרה סחורה תמורת 40,000 ₪, מחצית התמורה נתקבלה בהעברה בנקאית והיתרה טרם נתקבלה.
 
נרשם:
לחובת: לקוחות   20,000
לחובת: קופה      20,000
            לזכות: קניות       40,000
 
נדרש:
רשום פקודת יומן לתיקון.
 
פתרון:
 
שלב 1: ביטל פקודת היומן השגויה באמצעות רישום פקודה הפוכה לזו שנרשמה.
לחובת: קניות      40,000
            לזכות: לקוחות    20,000
            לזכות: קופה       20,000
 
שלב 2: רישום פקודת היומן הנכונה.
לחובת: לקוחות   20,000
לחובת: עו"ש      20,000
            לזכות: מכירות    4,000
 
תשובה: שלב 3- צמצום שתי הפקודות שנרשמו בשלבים 1,2 לפקודת יומן אחת.
לחובת: קניות      40,000
לחובת: עו"ש      20,000
            לזכות: קופה       20,000
            לזכות: מכירות    20,000
 
 

תרגיל: רשום פקודות יומן לתיקון (סטורנו)
 
1. נקנו סחורות תמורת 50,000 ₪. מחצית התמורה שולמה במזומן והיתרה טרם שולמה.
נרשם:
לחובת: קופה      25,000
לחובת: לקוחות   25,000
            לזכות: מכירות    50,000
 
2. שולם בגין פרסום סך 30,000 ₪. מחצית הסכום שולמה במזומן והיתרה טרם שולמה.
נרשם:
לחובת: קניות      30,000
            לזכות: קופה       15,000
            לזכות: לקוחות    15,000
 
3. נתקבל בגין ייעוץ ללקוחות החברה סך 40,000 ₪ במזומן.
נרשם:
לחובת: הכנסות מייעוץ     40,000
            לזכות: קופה                   40,000
 
 1. הוחזרה סחורה מלקוחות בסך 20,000 ₪.
  נרשם:
  לחובת החזרת סחורה מלקוחות      2,000
              לזכות: לקוחות                            2,000
   
 2. נרכשה מכונה תמורת סך 30,000 ₪ מחצית במזומן ומחצית בהעברה בנקאית.
  נרשם:
  לחובת: קופה      30,000
              לזכות: מכונה      30,000
   
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים