מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


רכוש קבוע
 
 
מושגים:
 
עלות= מחיר רכישה +עלויות נלוות לרכישה עד שפריט הרכוש הקבוע מגיע למיקום ולמצב הדרוש על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה (הוצאות שכ"ט עו"ד, הוצאות תיווך, הוצאות הובלה, הוצאות הרצה וכיו"ב).
 
ערך השייר (גרט)= החלק בנכס שמשך קיומו בלתי מוגבל.(מרכיב הקרקע בעלות הבניין, שווי הגרוטאה/השלד כאשר המכונית יצאה מכלל שימוש).
 
בסיס הפחת= הסכום ממנו יחושב הפחת= עלות – ערך השייר (גרט).
 
תאריך הפעלה/תאריך רכישה- הפחת יחושב מתאריך הפעלת המכונה.
 
הוצאות פחת לשנה מסוימת= פחת המתייחס לשנה מסוימת בלבד ורק עבור התקופה בשנה המסוימת בה הנכס פעל. לצורך כך, יש לשים לב, האם הנכס הופעל מתחילת השנה והאם פעל כל השנה (הנכס לא נמכר או הסתיימו חייו הכלכליים במהלך השנה).
 
דוגמאות:
 
 1. הנכס הופעל ב 01/07/05, אורך חיים כלכלי 4 שנים.
 2. הנכס נרכש ב 01/12/08, הופעל ב 01/02/09, נמכר ב 01/12/09, אורך חיים כלכלי 5 שנים.
   
  נדרש:
   
  בגין איזה תקופה בשנת 2009 יחושב הפחת, בכל אחד מהמקרים?
   
  פתרון:
   
 3. הפחת יחושב עבור התקופה 01/01/09 עד 01/07/09 (סיום אורך החיים הכלכליים).
 4. הפחת יחושב עבור התקופה 01/02/09 (הפעלת הנכס) עד 01/12/09 (תאריך מכירת הנכס).
   
  פחת נצבר= הפחת שנצבר מהפעלת המכונה עד תאריך מסוים. הפחת הנצבר של נכס מסוים יהיה תמיד קטן או שווה לבסיס הפחת. בסיום החיים הכלכליים כשהנכס לא נמכר, בסיס הפחת יהיה שווה לפחת נצבר.
   
  עלות מופחתת= עלות – פחת נצבר.
   
  בסיס פחת בניכוי פחת נצבר= עלות מופחתת בניכוי שייר בניכוי פחת נצבר.
   
  מענק השקעה- מענק המתקבל ממרכז השקעות, מהווה "הקטנה" של הנכס, יופיע במינוס, הקטנת הפחת בגין המענק תחושב מתאריך הזכאות למענק ולא מיום קבלת המענק.
  שיטות הפחת:
   
  1. פחת קו ישר-
   
  הוצאות הפחת הן קבועות.
   הוצאות הפחת לשנה באחוזים הן: אורך  חיים כלכלי בשנים /100
   
  דוגמאות:
   
  א. אורך חיים כלכלי 5 שנים. שיעור הפחת יהיה 20%=100/5
  ב. אורך חיים כלכלי 10 שנים. שיעור הפחת יהיה 10%=100/10
   
  דוגמא 1:
   
  ב 01/01/2007, נרכשה מכונה תמורת 100,000 ₪ שולם בגין שכ"ט עו"ד 2,000 ₪, הוצאות שמנים ודלקים לשנת 2007 ממועד הפעלת המכונה הינם בסך 6,000 ₪.
  המכונה הופעלה ב 01/04/2007. משך חיי המכונה 5 שנים, שיטת פחת קו ישר. ערך המכונה בסיום חייה הכלכלים הינו 12,000 ₪.
   
  נדרש:
   
  א. הוצאות פחת מכונה לשנים 2007,2008, פחת נצבר מכונה ל 31/12/2007 ול 31/12/08.
  ב. עלות מופחתת ל 31/12/08.
  ג. הוצאות פחת מכונה 2012, פחת נצבר מכונה ל 31/12/2012
   
  פתרון:
   
 5. הוצאות פחת לשנים 2007-2008 ופחת נצבר ל 31/12/07-31/12/08:
   
  עלות המכונה      102,000₪.
  ערך השייר         12,000
  בסיס הפחת         102,000-12,000=90,000
   
  הפחת לשנת 2007 הינו:   90,000*20%*9/12=13,500
  פחת נצבר ל 31/12/07= הוצאות פחת 2007 =13,500  (השנה הראשונה בה הופעלה המכונה)
  עלות מופחתת ל 31/12/2007 הינה  102,000-13,500=88,500
  הוצאות פחת לשנת 2008 הינו       90,000*20%=18,000
  פחת נצבר ל 31/12/08 הינו =31,50090,000*20%*19/12
   
 6. עלות מופחתת ל 31/12/08 הינה:    =70,500102,000-31,500
   
 7. הוצאות פחת מכונה 2012-    4,500=90,000*20%*3/12
  מתייחס לתקופה של 3 חודשים בלבד
   
  פחת נצבר מכונה ל 31/12/12 הוא 90,000 ₪.
   
  תרגיל : פחת
   
  הנכסים א-ו נרכשו בתאריך 01.01.05, השלם את החסר (הנח כי אין ערך שייר)
   
נכס עלות מקורית עלות מופחתת 1.1.08 שעור הפחת הוצאות פחת 08 תשובה
א   12,000 20% ? 6,000
ב   14,400 10% ? 2,057.14
ג 43,200 ? 20% 8,640 17,280
ד 29,622.86 20,736 10% ? 2,962.29
ה ? 24,883.2 20% 12,441.60 62,208
 
 
פתרון נכס א':
 
נסמן ב X את העלות המקורית.
 
X-X*3*20%=12,000
X=30,000
 
30,000*20%=6,000
 
תשובה: הוצאות פחת 2008 הן בסך 6,000 ₪.

2. סיכום ספרות השנים יורד/עולה-
 
לכל שנת פחת יינתן משקל יחסי/ חלק פחת שונה.
בשיטת סיכום ספרות יורד, בשנה הראשונה (12 חודשים ראשונים), במונה של המשקל היחסי  יהיה אורך החיים הכלכלי ובכל שנה המונה יקטן באחד.
בשיטה זו הפחת בשנה הראשונה יהיה גדול וילך ויקטן עם השנים.
 
בשיטת סיכום ספרות עולה- בשנה הראשונה (12 חודשים ראשונים), במונה של המשקל היחסי  יהיה 1. בשנה השנייה 2, וכך הלאה בכל שנה גדל באחד, בשנה האחרונה המונה יהיה אורך החיים הכלכלי בשנים.
 
המכנה בסיכום ספרות יורד/עולה הינו SN, של אורך החיים הכלכלי.
 
                       
משקל יחסי= ___________
                  סיכום ספרות=SN                                                                  SN=(a1+an)*n/2
 
 SN- סכום של סדרה חשבונית.
 
הוצאות הפחת הן המשקל היחסי כפול בסיס הפחת.
 
דוגמא 1:
 
ב 01/01/09 נרכשה מכונה, בעלות של 100,000 ₪, ללא ערך גרט. קבע מהן הוצאות הפחת, בכל אחד מהמקרים. שים לב לשיטה סיכום ספרות עולה/יורד. ובדוק סיכומים.
 
מקרה אורך חיים בשנים שיטת פחת הוצאות פחת 2009 הוצאות פחת 2010
1 5 סיכום ספרות יורד 33,333 26,667
2 10 סיכום ספרות עולה    
3 3 סיכום ספרות יורד    
    סה"כ 85,151 63,636
 
 
פתרון מקרה 1:
 
הוצאות פחת 2009:       100,000*5/15=33,333            sn=(1+5)*5/2=15
הוצאות פחת 2010:       100,000*4/15=26,667

דוגמא 2:
 
מכונה נרכשה ב 01/01/07 תמורת 100,000 אורך חיים 3 שנים. מהן הוצאות הפחת ופחת נצבר לשנים 2007-2009?
פתור לפי סיכום ספרות יורד ועולה.
 
פתרון:
 
N=3
S3= הסכום של 3 האיברים הראשונים: 1,2,3
 
S3=(1+3)*3/2=6
 
פחת בשיטת סיכום ספרות עולה:
 
  הוצאות פחת פחת נצבר
2007 100,000*1/6=16,667 16,667
2008 100,000*2/6=33,333 50,000
2009 100,000*3/6=50,000 100,000
 
 
פחת בשיטת סיכום ספרות יורד:
 
  הוצאות פחת פחת נצבר
2007 100,000*3/6=50,000 50,000
2008 100,000*2/6=33,333 83,333
2009 100,000*1/6=16,667 100,000
 
 
דוגמא 3:
 
ב 01/04/03 נרכשה מכונה, אורך חיים כלכלי 6 שנים, ערך גרט 30,000 ₪, שיטת פחת סיכום ספרות יורד, הוצאות פחת לשנת 2007 הינם 85,000 ₪.
 
נדרש:
 
א. מהי עלות המכונה?
ב. מהי העלות המופחתת ל 31/12/07?

פתרון:
 
 1. עלות המכונה:
   
  תקופה                           משקל הפחת       חודשים רלוונטיים
  01/04/03-01/04/04       6/21
  01/04/04-01/04/05       5/21
  01/04/05-01/04/06       4/21
  01/04/06-01/04/07       3/21                 3
  01/04/07-01/04/08       2/21                 9
  01/04/08-01/04/09       1/21
   
   
  85,000=(3/21*3/12+ 2/21*9/12)*בסיס הפחת
                                                  793,333= בסיס הפחת
   
  בסיס הפחת                                 793,333
  עלות המכונה                              823,333= 793,333+30,000
   
  תשובה: 823,333
   
 2. עלות מופחתת ל 31/12/07:
   
  פחת נצבר ל 31/12/07                 736,666=793,333*(6/21+5/21+4/21+3/21+2/21*9/12)
  עלות מופחתת ל 31/12/07            86,667=823,333-736,666
   
  תשובה: 86,667
   
  דוגמא 4
   
  ב 01/04/03 נרכשה מכונה, אורך חיים כלכלי 6 שנים, ערך גרט 30,000 ₪, שיטת פחת סיכום ספרות יורד, הוצאות פחת לשנת 2005 הינם 85,000 ₪.
   
  נדרש:
   
  א. מהי עלות המכונה?
  ב. מהי העלות המופחתת ל 31/12/07?
   
  תשובות:
   
  א. עלות מכונה                        450,000
  ב. עלות מופחתת ל 31/12/07    60,000

דוגמא 5:
 
ביום 01/05/03 נרכשה מכונה והופחתה בשיטת סיכום ספרות יורד לתקופה של 7 שנים. ערך גרט מכונה 24,000 ₪. עלות מופחתת מכונה ליום 31/12/06 הינה 112,000 ₪.
 
נדרש:
 
 1. חשב את עלות המכונה המקורית.
 2. הוצאות פחת לשנת 2008.
   
  פתרון:
   
  א. עלות המכונה המקורית:
   
  בסיס פחת בניכוי פחת נצבר= עלות מופחתת-ערך השייר.
  בסיס פחת בניכוי פחת נצבר88,000= 112,000-24,000
   
   
  תקופה                           משקל הפחת      
  01/05/03-01/05/04       7/28
  01/05/04-01/05/05       6/28
  01/05/05-01/05/06       5/28                
  01/05/06-01/05/07       4/28                
  01/05/07-01/05/08       3/28                
   
  88,000={(8/12*7/28+6/28+5/28+4/28)- 1}*בסיס הפחת
  בסיס הפחת= 336,000
  עלות המכונה 360,000=336,000+24,000
   
  תשובה: 360,000
   
  ב. הוצאות פחת 2008:
   
  הוצאות פחת 2008:   28,000 336,000*(3/28*4/12+2/28*8/12)=
   

דוגמא  6:
 
ביום 31/08/05 נרכשה מכונה והופחתה על פני 8 שנים בשיטת סיכום ספרות שנים יורד, ערך גרט 56,000 ₪.
פחת נצבר ליום 31/12/08    770,667 ₪.
 
נדרש:
 
 1. עלות מקורית
 2. הוצאות פחת שנת 2011.
 3. עלות מופחתת ליום 31/12/11.
   
  תשובות:
   
  עלות מקורית 1,280,000
  הוצאות פחת שנת 2011 הן: 90,666 ₪.
  עלות מופחתת ל 31/12/11:  135,333
   

3. שיטת התפוקה:
 
בשיטה זו הפחת הינו קבוע ליחידת תפוקה, כלומר כל יחידת תפוקה שאנו מייצרים יוצרת פחת בסכום קבוע.

 
 
 
                               בסיס הפחת
פחת ליחידת תפוקה= _________________________________________
                             יכולת הייצור של המכונה ביחידות תפוקה
 

 
 
 
 
 

דוגמא :
 
ביום 30/06/06 נרכשה מכונה שהתפוקה הצפויה הכוללת הינה  2,000,000 יחידות. עד ליום 31/12/08 הפיקה המכונה 600,000 יחידות. ערך גרט 100,000₪. פחת נצבר ל 31/12/08 900,000 ₪.
 
נדרש:
 
 1. עלות מקורית של המכונה.
 2. עלות מופחתת ל 31/12/09 בהנחה שבשנת 2009 ייצרה המכונה 400,000 יחידות.
   
  פתרון:
   
  א.                       600,000
           900,000  = ____________    *בסיס פחת
                            2,000,000
   
  בסיס הפחת= 3,000,000
   
  עלות מקורית 3,100,000=3,000,000+100,000
   
  ב.  עלות מופחתת ל 31/12/09:  400,000)/2,000,000=1,600,000 3,100,000-3,000,000*(600,000+
   
  תרגיל:
   
  ב 01/01/09 נרכשו 3 מכונות ייצור. יכולת הייצור של כל מכונה הינה 100,000 יחידות.
  הנח: ערך שייר 0 ₪.
  מצא את המסומן ב ?, ובדוק את תשובתך.
   
מקרה עלות יחידות שיוצרו
ב 2009
יחידות שיוצרו
ב 2010
הוצאות פחת
2009    
פחת נצבר
ל 31/12/10
תשובה
1 500,000 40,000 8,000   ? 240,000
2 600,000 ? 20,000   150,000 5,000
3 ?   40,000 30,000 140,000 275,000
 
 
 
פתרון מקרה 1:
 
פחת נצבר ל 31/12/10:  (40,000+8,000)/100,000*500,000=240,000
 
 
 
4. שיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתת:
 
בשיטה זו, הפחת מחושב מהעלות (כולל השייר/גרט) ולא מבסיס הפחת (כמו ביתר השיטות).
הפחת מחושב מהעלות המופחתת לסוף שנה קודמת.
 
דוגמאות:
 
עלות מופחתת כעבור 3 שנים= (%פחת-1)* (%פחת-1)* (%פחת-1)*עלות
 
עלות מופחתת כעבור 5 שנים= (%פחת-1)* (%פחת-1)* (%פחת-1) *(%פחת-1)* (%פחת-1) *עלות
 
פחת שנה 4= %פחת*(%פחת-1)* (%פחת-1)* (%פחת-1)*עלות
 
פחת שנה 3= %פחת* (%פחת-1)* (%פחת-1)*עלות
 
עלות = (%פחת-1)/ (%פחת-1)/ (%פחת-1)/ עלות מופחתת כעבור 3 שנים
 
דוגמא 1:

ביום 01/01/08, נרכשה מכונה בעלות 100,000 ₪, ערך גרט 10,000 ₪. שיטת פחת % מהיתרה הפוחתת. % הפחת 43.7666%.
 
נדרש:
 
א. מהם הוצאות הפחת לשנים 2008-2011?
ב. מהי העלות המופחתת ל 31/12 של כל שנה?
ג. מהו אורך החיים הכלכלי של המכונה.
 
תשובות:
 
שנה      עלות מופחתת     פחת נצבר           הוצאות פחת
2008    56,234             43,766             43,766
2009    31,623             68,377             24,611
2010    17,783             82,217             13,840            
2011    10,000             90,000             7,783
 
 1. אורך החיים הכלכלי של המכונה הינו 4 שנים. בסיום אורך החיים הכלכלי העלות המופחתת שווה לערך שייר.
  דוגמא 2:
   
  ביום 30/04/05, נרכשה מכונה. % פחת 20%, בשיטת היתרה הפוחתת. עלות מופחתת ל 30/04/08  384,000 ₪.
   
  נדרש:
   
  א. מהי עלות המכונה?
  ב. הוצאות פחת 2005-2008
  ג. הצג את המכונה ל 31/12/08.
   
  פתרון:
   
  א. 384,000=0.8*0.8*0.8* עלות מכונה
   
  750,000= עלות מכונה.
   
  ב. הוצאות פחת 2005-2008
   
  תקופה                           סכום הפחת
  30/04/05-30/04/06       750,000*0.2
  30/04/06-30/04/07       750,00*0.8*0.2
  30/04/07-30/04/08       750,000*0.8*0.8*0.2
  30/04/08-30/04/09       750,000*0.8*0.8*0.8*0.2
   
הוצאות פחת 2005 100,000=8/12*0.2*750,000
הוצאות פחת 2006 750,000*0.2*4/12+750,000*0.8*0.2*8/12=130,000
הוצאות פחת 2007         750,000*0.8*0.2*4/12+750,000*0.8*0.8*0.2*8/12=104,000
הוצאות פחת 2008 750,000*0.8*0.8*0.2*4/12+750,000*0.8*0.8*0.8*0.2*8/12=83,200
 
           
ג. הצגה במאזן:
 
פחת נצבר ל 31/12/08
            100,000+130,000+104,00+83,200=417,200                                                 
 
עלות מקורית        700,000
פחת נצבר           (417,200)
עלות מופחתת     282,800                                                                                                                      

 
תרגיל 1:
 
ביום 01/05/07, נרכשה מכונה. % פחת 15% שיטה היתרה הפוחתת. הוצאות פחת 2008 הן 3,000 ₪.
 
נדרש: מהי עלות המכונה?
 
תשובה: 22,222
 
תרגיל 2:
 
ביום 01/01/04 נרכשה מכונה והופחתה לפי 15% מהיתרה הפוחתת. עלותה המופחתת ביום 31/12/06 היא 584,647 ₪.
 
נדרש:
 
א. עלות מקורית מכונה בהנחה שערך הגרט הוא 20,000 ₪.
ב. הוצאות פחת מכונה לשנת 2006.
 
תשובות:
 
א. עלות מקורית (ערך הגרט לא רלוונטי)                                                                                                                 584,647/0.85/0.85/0.85=952,000
 
ב. הוצאות פחת 2006
952,000*0.85*0.85*0.15=103,173
 
 
 
שיפור/ שיפוץ בנכס-
 
1.הוצאה שוטפת/רכוש קבוע
האבחנה בין שיפוץ המהווה הוצאה שוטפת יירשם בדוח רוה"ס, לבין שיפוץ/שיפור המהווה נכס רכוש קבוע הינה:
 
הוצאה שוטפת                רכוש קבוע
שמירה על הקיים             יתרון מתמיד בדרך כלל מאריך את אורך חיי הנכס/כושר תפוקה של הנכס.
עלות זניחה                     עלות מהותית (עקרון המהותיות)
 
2. הפחתת כל הנכס או כל רכיב בנפרד (שיטת הרכיבים)
ההפחתה לגבי רכיבים שונים בעלות הנכס תבוצע לגבי כל רכיב בנפרד, אם עלותו משמעותית ביחד לסך עלות הפריט.
ניתן לאחד חלקים משמעותיים של אותו פריט רכוש קבוע שאורך החיים ושיטת הפחת שלהם זהה.                        

 
דוגמא 1:
 
 נרכשו מקדח ומכונת קידוח, למכונה אורך חיים של 5 שנים ואילו את המקדח חייבים להחליף כל 3 שנים.
לא ניתן לאחד את המקדח והמכונה, יש להפחית אותם בנפרד, מכונה על פני 5 שנים והמקדח על פני 3 שנים.
 
דוגמא 2:
 
הוחלף מנוע במכונה. למנוע אין קיום עצמאי, כלומר אורך חיי המכונה ואורך חיי המנוע (מרגע התקנתו) הם זהים. כמו כן, שיטת הפחת של המנוע והמכונה זהים.
 
מסקנה:  ניתן לאחד את המנוע והמכונה להפחיתם כנכס אחד.
 
 
3. פחת קו ישר מתואם-
 כאשר ניתן לאחד חלקים משמעותיים של אותו פריט רכוש קבוע, ולשיפור אין קיום עצמאי משלו (השיפור מאריך את אורך חייה המכונה/ משפר את תפקוד המכונה).
חישוב הפחת לשנה, ממועד השיפור יחושב לפי הנוסחא הבאה:
 
 


 
פחת לשנה          = בסיס פחת שיפור+ פחת נצבר עד לשיפור-בסיס פחת הנכס המקורי                 .
ממועד השיפור      הארכת חיים בעקבות השיפור בשנים+ זמן בשנים עד לשיפור-אורך חיים מקורי
 
 


 
 
 
 

                                               
                                                                        בסיס פחת מעודכן
למעשה הפחת המתואם לשנה ממועד השיפור הוא     אורך חיים מעודכן ממועד השיפור.
 
 
דוגמא:
 
ביום 01/04/05, נרכשה מכונה בעלות של 50,000 ₪, ערך הגרט 2,000 ₪. אורך חיי המכונה 6 שנים. פחת קו ישר.
ביום 01/07/08, שופצה המכונה בעלות של 8,000 ₪. עקב השיפוץ נקבע שהמכונה תוכל לשמש את החברה עד ליום 01/07/2013, ערך המכונה בתום חייה הכלכליים יהיה שווה לאפס.
 
נדרש:
 
א. חשב את הפחת לשנת 2008.
ב. עלות מופחתת במאזן להצגה בשנים 2008-2010 כולל.
 
פתרון:
 
א. הוצאות פחת 2008
מכיוון שהשיפור בוצע במהלך שנת 2008 הפחת לשנה זו יחולק לשניים
 הפחת לפני השיפור- חישוב הפחת הרגיל.
הפחת ממועד השיפור- חישוב לפי הפחת המתואם.
 
 • פחת לפני השיפור- 01/01/2008-01/07/2008
  (50,000-2,000)*16.667%*6/12=4,000
   
   
 • פחת מהשיפור 01/07/08-31/12/08
  ראשית נחשב פחת נצבר עד לשיפור על מנת שנוכל להציבו בנוסחא.
  הפחת הנצבר מתייחס לתקופה מהפעלה עד לשיפור 01/04/05-01/07/08 סה"כ  33/12 שנים.
   
   
  פחת נצבר עד לשיפור:
  (50,000-2,000)*16.667%*33/12=26,000
   
  הארכת חיים בעקבות השיפור- אורך החיים המקורי היה 6 שנים, כלומר עד 01/04/2011
  בפועל בעקבות השיפור הוארכו החיים עד 01/07/2013, אורך החיים גדל ב 2 שנים ו 3 חודשים.
   
  בסיס פחת מקורי הינו 50,000 ולא 48,000 מכיוון שכעת אין ערך שייר.
   
  פחת מהשיפור    01/07/08-31/12/08
  50,000-26,000+8,000 *  6 =3,200
  6-33/12+23/12                          12
   
  תשובה הוצאות פחת 2008 הן:
  4,000+3,200=7,200
   
  ב. עלות מופחתת במאזן להצגה 2008-2011
   
 • פחת נצבר ל 31/12/08 =פחת נצבר עד לשיפור+ פחת נצבר מהשיפור עד 31/12/08
  26,000+3,200=29,200
   
 • פחת נצבר ל 31/12/09= פחת נצבר עד לשיפור+ פחת נצבר מהשיפור עד 31/12/09
  26,000+9,600=35,600
   
 • פחת נצבר ל 31/12/10= פחת נצבר עד לשיפור+ פחת נצבר מהשיפור עד 31/12/10
  26,000+16,000=42,000
   
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים