מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 שינוים חשבונאיים
 
 1. < >הטיפול החשבונאי בשינוי אומדן- האומדן החדש יילקח בחשבון מתחילת השנה שבה בוצע השינוי.(במידה ומדובר בדוחות רבעוניים, מתחילת התקופה או הרבעון שבו בוצע השינוי.)
  לא מבצעים תיקון בגין שנים קודמות בשינוי אומדן.
  הטיפול החשבונאי בשינוי אומדן, דומה לפחת מתואם במקרה של שיפור בנכס. נמצא את בסיס הפחת המעודכן לתחילת התקופה ואת אורך החיים שנותר.
  כך למשל, אם ב 01/05/2008, שונה אורך חיי הנכס, יש לחשב בסיס הפחת המעודכן ל 01/01/2008 ואת יתרת אורך חיי הנכס מ 01/01/2008.
  במידה והיה מדובר בדוחות רבעוניים, בדוח לרבעון השני, צריך לחשב את בסיס הפחת המעודכן ל 01/04/08 ואת יתרת אורך חיי הנכס מ 01/04/08.
   
  דוגמא א':
   
  ביום 01/01/05, רכשה החברה מכונה בעלות 50,000 ₪. אורך חיי הנכס 5 שנים, שיטה קו ישר. ערך הגרט 6,000 ₪. ביום 30/07/08, הגיעה החברה למסקנה שהנכס יוכל לשמש את החברה עד ליום 31/12/11 וערך הגרט בתום תקופת הפחתתו יעמוד על 10,000 ₪.
   
  נדרש:
   
  א. מהם הוצאות הפחת בשנים 2007,2008?
  ב. הצג את הנכס במאזן משנת 2007 ועד תום חייו הכלכליים.
   
  פתרון:
   
  א. הוצאות פחת 2008,2007-
   
  שנת 2007 הינה לפני שינוי אומדן. (ב 30/07/08 נקבעו האומדנים החדשים).
   
  הוצאות פחת 2007 הינם:    (50,000-6,000)*20%=8,800
             
  מציאת הוצאות פחת לשנת 2008,( התייחסות לשינוי אומדן):
   
  מציאת בסיס הפחת המעודכן ל 01/01/2008:
   
  פחת שנצבר ל 01/01/2008:        (50,000-6,000)*20%*3=26,400
             
  בסיס הפחת המעודכן ל 01/01/2008 הינה:   50,000-10,000-26,400=13,600
   
  אורך חיים שנותר: 4  שנים (מ 01/01/08 עד 31/12/11)
   
  הוצאות הפחת לשנת 2008 הינם:  13,600/4=3,400                       
                                                             
  ב. הצגת הנכס במאזן:

   
  31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11
עלות 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
פחת נצבר (26,400) (29,800) (33,200) (36,600) (40,000)
עלות מופחתת 23,600 20,200 16,800 13,400 10,000
 
 
הערות:
 
 הוצאות הפחת משנת 2008 הן בסכום קבוע בסך 3,400 ₪.
היתרה ל 31/12/11 הינה ערך הגרט.
 
דוגמא ב':
 
ביום 01/01/05, רכשה החברה מכונה במחיר 580,000 ₪, עלויות הובלה והתקנה היו בסך 20,000 ₪. אורך חיי הנכס 5 שנים, שיטה קו ישר. ערך הגרט 72,000 ₪. ביום 30/08/08, הגיעה החברה למסקנה שהנכס יוכל לשמש את החברה עד ליום 31/12/11 וערך הגרט בתום תקופת הפחתתו יעמוד על 24,000 ₪.
 
נדרש:
 
א. מהם הוצאות הפחת בשנים 2007,2008?
ב. הצג את הנכס במאזן משנת 2007 ועד תום חייו הכלכליים.
 
תשובות:
 
א. הוצאות פחת 2007 סך: 105,600 ₪.
   הוצאות פחת 2008 סך 64,800 ₪.
 
ב. הצגת נכס במאזן משנת 2007.

 
  31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/12/10 31/12/11
עלות 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
פחת נצבר (316,800) (381,600) (446,400) (511,200) (576,000)
עלות מופחתת 283,200 218,400 153,600 88,800 24,000
 
 

2. שינוי שיטת פחת
 
 שינוי שיטה יטופל בדרך של שינוי אומדן.
 
דוגמא 1:
 
ביום 01/01/07 נרכשה מכונה בסך 125,000 ₪. אורך חיים 6 שנים. שיטת פחת סיכום ספרות יורד. ערך גרט 15,000 ₪.
ביום 01/05/08 שינתה החברה את שיטת הפחת לקו ישר. כמו כן, יתרת אורך חיים מאותו יום, 5 שנים וערך הגרט הצפוי 12,500 ₪.
 
נדרש:
 
הוצאות פחת 2008.
הצג את המכונה במאזני החברה ל 31/12/08.
 
פתרון:
 
פחת נצבר ל 01/01/08 (לפי סיכום ספרות יורד).      31,429 = (125,000-15,000)* 6
                                                                                      21
 
בסיס פחת מעודכן ל 01/01/08-     125,000-31,429-12,500=81,071
 
יתרת אורך חיים ל 01/01/08-       5 שנים מ 01/05/08 הינם 5 שנים ו 4 חודשים מ 01/01/08.
 
הוצאות פחת לשנת 2008-     81,071/54/12=15,201
 
הצגת המכונה במאזן:
 
מכונה                125,000
פ"נ                    46,630 31,429+15,201=
עלות מופחתת     78,370
 
דוגמא 2:
 
ביום 01/10/06 נרכשה מכונה בסך 200,000 ₪. אורך חיים 5 שנים. שיטת פחת סיכום ספרות יורד.
ביום 01/05/08 שינתה החברה את שיטת הפחת לקו ישר ואת ערך הגרט מ 20,000 ל 30,000 ₪.
 
נדרש:
 
1. הוצאות פחת 2008
2. הצג את המכונה במאזני החברה משנת 2008 ואילך.

 
פתרון:
 
פחת נצבר ל 01/01/08 (לפי סיכום ספרות יורד).      =72,000((200,000-20,000)*(5+4*3/12
(01/10/06-01/01/08 = שנה ו 3 חודשים)                         15
 
בסיס פחת מעודכן ל 01/01/08-
200,000-30,000-72,000=98,000
 
יתרת אורך חיים ל 01/01/08-       שנים 39/12=5-13/12
 
 
הוצאות פחת 2008-                                 26,133.3=98,000
                                                                           39/12
 
 
הצגה במאזן:
 
                        2008                2009                2010                2011
מכונה                200,000           200,000           200,000           200,000
פחת נצבר           98,133             124,267           150,400           170,000
עלות מופחתת     101,867           75,733             49,600             30,000
 
הערה: הוצאות פחת 2011 מתייחסות ל 9 חודשים (סיום חיים כלכליים 01/10/2011)
 
 
לימודי חשבונאות מתחילים עם הספר "מבוא לחשבונאות פיננסית"
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים