מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


שינוי מדיניות חשבונאית
 
בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 8, ניתן לשנות מדיניות חשבונאית רק אם השינוי:
 1. נדרש בתקן דיווח כספי בינלאומי או בהבהרה בינלאומית, או
 2. השינוי יגרום להצגת דוחות כספיים שישקפו בצורה מהימנה יותר ורלוונטית יותר את השפעת העסקאות על המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרים המזומנים של היישות.
   
  שינוי מדיניות חשבונאית, הנובע מיישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי או הבהרה בינלאומית, יבוצע בהתאם להוראות המעבר הספציפיות שנקבעו בתקן או ההבהרה.
  שינוי במדיניות חשבונאית, בעת יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי או הבהרה בינלאומית, אשר אינם כוללים הוראות מעבר ספציפיות החלות על שינוי זה או שינוי וולנטרי (ייזום) יטופלו למפרע, כלומר בדרך של הצגה מחדש.
   
  יישום למפרע דורש התאמת יתרת פתיחה של כל מרכיב בהון העצמי המושפע מהשינוי לתקופה המוקדמת ביותר המוצגת וכן הצגת מספרי השוואה כאילו המדיניות החשבונאית החדשה יושמה מאז ומעולם.
   
  דוגמא:

   
            חברה שנהגה להפחית את האג"ח בהתאם לשיטת הקו הישר, תיישם למפרע את השפעת השינויים בעקבות המעבר לשיטת  הריבית. כלומר, תציג במספרי ההשוואה את ההון העצמי המתוקן ואת האג"ח נטו המתוקן.
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים