מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


תיקון טעות חשבונאית - הצגה מחדש RESTATEMENT
 
כאשר חברה מגלה טעות חשבונאית שנעשתה בשנים קודמות, יש לטפל בטעות בדרך של הצגה מחדש של מספרי ההשוואה המאזניים בלבד. תיקון צד הנכסים/ההתחייבויות ומולו תתוקן יתרת העודפים של סוף שנה קודמת (יתרת פתיחה של השנה).
התיקון הינו של מספרי ההשוואה בלבד ולא תיקון הדוח שהוגש שנה קודמת, כלומר הנתונים בדוחות הכספיים של שנה שעברה, לא יהיו זהים לנתונים במספרי השוואה של השנה.
 
דוגמא א':
 
דוח 2007
                        2007                2006
קרקע                100,000           100,000
עודפים               100,000           100,000
 
בעת הכנת הדוח לשנת מס 2008, התגלה כי סעיף קרקע כולל הוצאות אחזקה בסך 5,000 ₪.
בדוח 2008 יופיע במספרי השוואה לשנת 2007 בסעיף קרקע סך 95,000 ₪ ולא 100,000.

                        2008                2007
קרקע                95,000             95,000
עודפים               95,000             95,000
 
יש להתייחס למספרים המתוקנים המופיעים במספרי ההשוואה ולא למופיע בדוח לשנה הקודמת.
 
דוגמא ב':
 
ביום 01/07/04 נרכשה מכונה בסך 2,000,000 ₪.
שולם עבור המכונה דמי תיווך ברכישה 400,000 ₪, ו 200,000 ₪ עבור הובלה והרכבה.
בחודש מאי  2008 בעת עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2007 התברר כי המכונה נרשמה בשנת 2004
בעלות של 2,000,000 ₪. כמו כן, המכונה הופחתה בשיטת קו ישר על פני 8 שנים.
 
נדרש:
 
טיפול חשבונאי בדרך של הצגה מחדש.
 
פתרון:
 
הטעויות הן:

 
 1. עלויות נלוות לרכישה בסך 600,000 ₪ לא נכללו בעלות המכונה (אלא נרשמו כהוצאות).
 2. מכיוון שסך 600,000 ₪ נרשמו כהוצאות במקום כמכונה, הרי גם לא נרשמו הוצאות פחת בגין סכום זה בשנים מהרכישה. יש לעדכן יתרת פחת נצבר מכונה.
 3. יתרת העודפים אינה נכונה. השפעת התיקון על העודפים הינה:
  1. יש להגדיל יתרת עודפים בסך 600,000 ₪ (צריך היה להיות מכונה במקום הוצאות).
  2. יש להקטין את יתרת העודפים בסך הוצאות הפחת שלא נרשמו 187,500 ₪ (ראה חישוב להלן).
  3. השפעה נטו על העודפים הינה 600,000-187,500=412,500
    
   פחת נצבר בגין עלויות שלא נכללו ל 31/12/06 הינו:  600,000/8*2.5=187,500
    
   פקודת יומן תיקון מספרי השוואה לשנת 2006:
    
   לחובת מכונה      600,000
               לזכות פחת נצבר מכונה    187,500
               לזכות עודפים 31/12/07   412,500
    
   דוח 2007 עם מספרי השוואה לשנת 2006
    
               2007                            2006
   מכונה                2,600,000                    2,600,000
   פחת נצבר           1,137,500                    812,500
   עלות מופחתת     1,462,500                    1,787,500

דוגמא ג':
 
ביום 01/01/04 נרכשה מכונה בסך 500,000 ₪.
שולם עבור המכונה דמי תיווך ברכישה 100,000 ₪ ו 50,000 ₪ עבור הובלה והרכבה.
בחודש מרץ 2008 בעת עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2007 התברר כי המכונה נרשמה בשנת 2004
בעלות של 500,000 ₪, כמו כן הופחתה בשיטת קו ישר על פני 8 שנים.
 
נדרש:

 
 1. רשום פקודות יומן לתיקון מספרי השוואה ל 31/12/06 בדוח לשנת המס 2007.
 2. הצג סעיף רכוש קבוע במאזן ל 31/12/07 כולל מספרי השוואה ל 31/12/06.
 3. הצג סעיף רכוש קבוע במאזן ל 31/12/06 כולל מספרי השוואה ל 31/12/05.
   
  תשובות:
   
  א. פקודת יומן תיקון מספרי השוואה לשנת 2006:
   
  לחובה: מכונות    150,000
              לזכות: פחת נצבר             56,250
              לזכות: יתרת עודפים         93,750
   
  ב. דוח 2007 עם מספרי השוואה לשנת 2006
   
              2007                            2006
  מכונה                650,000                       650,000
  פחת נצבר           325,000                       243,750
  עלות מופחתת     325,000                       406,250
   
  ג. דוח 2006
   
              2006                            2005   
  מכונה                500,000                       500,000
  פחת נצבר           187,500                       125,000
  עלות מופחתת     312,500                       375,000
   

   
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים