מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


תקינה חשבונאית בינלאומית- IFRS
 
IFRS הוא מונח כולל למערכת תקנים, המונה כ- 40 תקני חשבונאות, מלווים בהבהרות.
 
תקנים והבהרות אלה כוללים:
 
(א) תקני דיווח כספי בינלאומיים – International Financial Reporting Standards) IFRS)
 
(ב) תקני חשבונאות בינלאומיים – International Accounting Standards  IAS
 
(ג) הבהרות שנקבעו על ידי:
 
International Financial Reporting Interpretations Committee)  IFRIC)
 הוועדה לפרשנויות של תקני דיווח כספי בינלאומיים .
 
SIC   Standing Interpretation Committee))  
הוועדה שקדמה ל IFRIC לפרשנויות של תקני חשבונאות בינלאומיים
 
 
תקן חשבונאות 29- אימוץ IFRS

בחודש יולי 2006 נכנס לתוקף תקן חשבונאות מספר 29, אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). תקן זה קובע כי החל מהרבעון הראשון של שנת 2008 חברות ציבוריות בישראל, ייערכו את דוחותיהן הכספיים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים.
 התקן מאפשר יישום מוקדם של ה IFRS, לדוחות הכספיים המתפרסמים לאחר 31 ביולי 2006.
בביאור המדיניות החשבונאית ובחוות דעת רואי החשבון, יצוין במפורש כי הדוחות ערוכים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים. הדוחות הכספיים לשנת 2007, ייערכו לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל.
בשנת הדיווח הראשונה לפי כללי חשבונאות בינלאומיים, יידרשו מספרי השוואה לשנה אחת בלבד. כלומר, בדוח 2008 מספרי ההשוואה לשנת 2007 (בלבד) ייערכו לפי כללי החשבונאות בינלאומיים (IFRS).
המעבר לתקינה הבינלאומית ייעשה בהתאם להנחיות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 1, אימוץ לראשונה של תקני ה IFRS, הקובע הנחיות מפורטות למאמץ לראשונה של התקינה הבינלאומית.

 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים