מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


  

 

                                                העשרה בנושא אג"ח

תשואה לפידיון- (Yield To Maturity)

תשואה זו מבטאת באחוז שנתי את הרווח או ההפסד הנומינלי הצפוי לרוכש אג"ח בשער נתון,
בהנחה שיחזיק בה עד לפדיון.
חישוב התשואה לפדיון מבוסס על הנוסחה המוצאת את שיעור ההיוון אשר בו ישתווה שער האג"ח לערך הנוכחי של התקבולים שיתקבלו בגין האג"ח בעתיד. שיעור היוון זה הוא - "שיעור תשואה פנימי".

דוגמא להמחשה:

100 אג"ח 1 ₪ (100 אגורות) ע"נ, נושא ריבית נקוב בשיעור 6%, הונפק ב 01/01/09, תמורת הערך הנקוב. כעבור יומיים, מחיר האג"ח בבורסה ירד ל 80 אגורות.
מהי ההשפעה על שיעור התשואה לפדיון?

פתרון:

רוכש האג"ח יקבל ריבית שנתית אפקטיבית של 6/80=7.5% .
כמו כן, ביום הפדיון הוא צפוי לקבל 100 אג' (1 ₪) למרות ששילם 80 אג' בלבד.
לכן, אף שהריבית הנקובה על האג"ח היא 6% בלבד, התשואה לפדיון שגלומה בה היא גבוהה יותר.
התשואה לפדיון הינה שיעור הריבית להיוון בה תזרים התקבולים העתידי (6 אג' הריבית שתתקבל כל שנה עד לפדיון+ החזר הע"נ 100 אג" ביום הפדיון) יהיה שווה למחיר השוק 80 אגורות.

ערך פארי של אג"ח-

ערך תיאורטי של אג"ח, אילו הייתה צריכה להיפרע ברגע זה, לפי התנאים שנקבעו לה בתשקיף. ערך הפארי כולל את קרן האג"ח, מרכיב ההצמדה והריבית שנצברה עליה מאז תשלום הריבית האחרון.

דוגמא:

אג"ח לא צמוד, שהונפק ב 01/01/09 במחיר נקוב של 100 אגורות ומשלם ריבית של 8% לשנה כל 31/12. מהו ערך הפארי ב 31/03/09.

פתרון:

ערך הפארי הוא: 102=8+100*3/12

מח"מ של אג"ח-

מח"מ הם ראשי תיבות של משך חיים ממוצע. המספר הזה נקוב בשנים והוא משקלל את זרם התשלומים של אג"ח (ריבית וקרן) על פני זמן.

דוגמא 1:

ב 01/01/09, הונפקו 3 אגרות חוב א, ב, ג שמועד פירעונן בעוד 5 שנים, להלן פירוט:
אג"ח א'- משלמת את הריבית והקרן בסוף התקופה.
אג"ח ב'- משלמת ריבית כל שנה.
אג"ח ג'- פורעת את הקרן ב 5 חלקים שווים ומשלמת ריבית כל שנה.
למי המח"מ הקצר ביותר?


תשובה: מח"מ אג"ח ג'< מח"מ אג"ח ב'< מח"מ אג"ח א'

דוגמא 2:

אג"ח ע"נ 100 ₪. הנושא ריבית שנתית של 5%. לפדיון כעבור שנתיים.
מהו המח"מ?

פתרון:

בתום השנה הראשונה נקבל 5 ₪ ובתום השנה השנייה נקבל 105 ₪. סך תקבולים עתידים 110 ₪.

המח"מ בקירוב הינו: 1.95=110/(2*1+105*5)

[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים