מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


  

 

                                                           התאמת חשבונות תוצאתיים
 
 
בהתאם לעקרונות חשבונאות מקובלים, הדיווח הכספי הוא בהתאם לבסיס צבירה.
בבסיס צבירה, רישום ההוצאות וההכנסות הינו בהתאם למועד היווצרותם, ולא בהתאם למועד קבלת/תשלום הכסף (בסיס מזומן).
 
דוגמאות:
 
1. ב 01/07/08 שולם שכר דירה לשנה מראש בסך 100,000 ₪.
2. ב 01/03/08 נתקבל בגין ייעוץ עסקי לתקופה 01/03/08-01/09/09 סך 300,000 ₪.
 
הנח: ההוצאות/ההכנסות מתפלגות באופן שווה על פני השנה.
 
נדרש: מהן ההוצאות/הכנסות לשנת 2008?
 
פתרון:
 
1. הוצאות שכ"ד לשנת 2008 הן: 100,000*6/12=50,000
 
הסבר:
שכ"ד בסך 100,000 ₪ מתייחס לתקופה של 12 חודשים מ 01/07/08-01/07/09, מתוכם 6 חודשים נמצאים בשנת 2008
(01/07/08-31/12/08)
 
תשובה: 50,000
 
2. הכנסות מייעוץ לשנת 2008 הן: 300,000*10/18=166,667
 
ש"ח
תקופה בחודשים
התקופה
פרטים
300,000
18
01/03/08-01/09/09
התקופה בגינה נתקבלו ההכנסות
?
10
01/03/08-31/12/08
הכנסות השנה
 
תשובה: 166,667
 
חשבונות התאמה סוף שנתיים
 
התאמת הוצאות והכנסות למועד היווצרותם, נעשית באמצעות חשבונות ההתאמה הסוף שנתיים.
חשבונות ההתאמה הסוף שנתיים הינם חשבונות מאזניים. להלן פירוט החשבונות:
 
מאזן
חובה
זכות
הוצאות מראש
הוצאות לשלם
הכנסות לקבל
הכנסות מראש
 
1. הוצאות מראש- סכום ההוצאות ששולם השנה אך מתייחס לשנים הבאות, החשבון יופיע במאזן בצד חובה.
 
דוגמא:
 
ב 01/05/08 שולם בגין שכירות המשרד ל 3 שנים סך 480,000 ₪.
הנח: ההוצאות/ההכנסות מתפלגות באופן שווה על פני השנה.
 
נדרש:
 
א. מהן הוצאות שכירות לשנת 2008?
ב. מהו סכום הוצאות שכירות משרד מראש ל 31/12/08?
ג. מהו סכום הוצאות שכירות משרד מראש ל 31/12/09?
ד. רשום פקודת יומן להתאמות סוף שנתיות לשנים 2009,2008.
ה. הצג במאזן את סעיף הוצאות מראש ל 31/12/08.
 
פתרון:
 
תקופה בחודשים
התקופה
פרטים
480,000
36
01/05/08-01/05/11
התקופה בגינה שולם
?
8
01/05/08-31/12/08
הוצאות לשנת 2008
?
28=36-8
01/01/09-01/05/11
הוצאות מראש ל 31/12/08
?
36-20=16
01/01/10-01/05/11
הוצאות מראש ל 31/12/09
 
א. הוצאות שכירות לשנת 2008 הן:           106,667=480,000*8/36
ב. הוצאות שכירות מראש ל 31/12/08:      28/36*480,000=373,333
ג. הוצאות שכירות מראש ל 31/12/09:       16/36*480,000=213,333
 
ד. פקודת יומן
 
שנת 2008:
 
לחובת הוצאות מראש       373,333
            לזכות הוצאות שכירות      373,333
 
שנת 2009:
 
לחובת הוצאות שכירות      160,000
            לזכות הוצאות מראש        160,000
 
ה. הוצאות מראש במאזן ל 31/12/08:
 
נכסים שוטפים:
הוצאות מראש     160,000
 
נכסים בלתי שוטפים:
הוצאות מראש     213,333          
 
 
2. הכנסות לקבל- הכנסות שנוצרו השנה אך יתקבלו בשנים הבאות. החשבון יופיע במאזן בצד חובה.
 
דוגמא:
 
ב 30/04/08, נתקבל בגין ייעוץ עסקי סך 270,000 ₪, לתקופה 30/04/08-01/11/08.
הנח: ההוצאות/ההכנסות מתפלגות באופן שווה על פני השנה.
 
נדרש:
 
א.      מהן הכנסות מייעוץ לשנת 2008?
ב.       מהו סכום הכנסות מייעוץ לקבל ל 31/12/08?
ג.        רשום פקודת יומן להתאמות סוף שנתיות לשנת 2008 (הנח כי ההכנסה כבר נרשמה).
 
פתרון:
 
תקופה בחודשים
התקופה
פרטים
270,000
6
30/04/08-01/11/08
התקופה בגינה נתקבל הסכום
?
8
30/04/08-31/12/08
הכנסות השנה 2008
?
2
01/11/08-31/12/08
הכנסות לקבל ל 31/12/08
 
א. הכנסות מייעוץ לשנת 2008 הם:             8/6*270,000=360,000
ב. הכנסות לקבל ל 31/12/08                     2/6*270,000=90,000
 
פקודת יומן לשנת 2008:
 
לחובת הכנסות לקבל        90,000
            לזכות הכנסות מייעוץ        90,000
 
3. הכנסות מראש- הכנסות שנתקבלו השנה, אך מתייחסים לשנים הבאות. החשבון יופיע במאזן בצד זכות.
 
דוגמא:
 
ב 01/06/07 נתקבל בגין שכירות מחסן סך 30,000 ₪, ל 3 שנים.
הנח: ההוצאות/ההכנסות מתפלגות באופן שווה על פני השנה.
 
נדרש:
 
א.      מהן הכנסות מהשכרה לשנת 2008?
ב.       מהן הכנסות מהשכרה לשנת 2009?
ג.        מהו סכום הכנסות מראש ל 31/12/07?
ד.       מהו סכום הכנסות מראש ל 31/12/08?
ה.      מהו סכום הכנסות מראש ל 31/12/09?
ו.        רשום פקודת יומן לשנת 2007.
ז.        הצג במאזן את סעיף הכנסות מראש ל 31/12/07.
 
פתרון:
 
תקופה בחודשים
התקופה
פרטים
30,000
36
01/06/07-01/06/10
התקופה בגינה נתקבל הסכום
?
12
01/01/08-31/12/08
הכנסות השנה 2008
?
12
01/01/09-31/12/09
הכנסות 2009
?
29
01/01/08-01/06/10
הכנסות מראש ל 31/12/07
?
17
01/01/09-01/06/10
הכנסות מראש ל 31/12/08
?
5
01/01/10-01/06/10
הכנסות מראש ל 31/12/09
 
 
א. הכנסות מהשכרה לשנת 2008:                           12/36*30,000=10,000
ב. הכנסות מהשכרה לשנת 2009:                           12/36*30,000=10,000
ג. הכנסות מראש ל 31/12/07:                               29/36*30,000=24,167
ד. הכנסות מראש ל 31/12/08:                              17/36*30,000=14,167
ה. הכנסות מראש ל 31/12/09:                                5/36*30,000=4,167
 
 
פקודות יומן לשנת 2007
 
לחובת הכנסות מהשכרה   14,167
            לזכות הכנסות מראש        14,167
 
א.      הצגה במאזן ל 31/12/07:
 
התחייבויות שוטפות:
הכנסות מראש     10,000
 
התחייבויות בלתי שוטפות:
הכנסות מראש     14,167
 
התחייבויות בלתי שוטפות: ההתחייבויות שיתממשו תוך למעלה משנה מיום המאזן (הכנסות מראש ל 31/12/08)
 
4. הוצאות לשלם- הוצאות המתייחסות לשנה הנוכחית אך ישולמו בשנים הבאות. החשבון יופיע במאזן בצד זכות.
 
דוגמא:
 
העסק הוקם ב 01/03/08.
הוצאות חשמל לתקופה 01/03/08-01/10/08, היו בסך 49,000 ₪. טרם שולמו ההוצאות ליתר השנה. הנח: ההוצאות מתפלגות באופן שווה.
 
נדרש:
 
א.      מהו סכום הוצאות חשמל לשנת 2008?
ב.       מהם יתרת הוצאות לשלם ל 31/12/08?
 
פתרון:
 
תקופה בחודשים
התקופה
פרטים
49,000
7
01/03/08-01/10/08
התקופה בגינה שולם
?
10
01/03/08-31/12/08
הוצאות השנה 2008
?
3
01/10/08-31/12/08
הוצאות לשלם ל 31/12/08
 
 
א. הוצאות חשמל לשנת 2008:                   10/7*49,000=70,000
ב. הוצאות לשלם ל 31/12/08:                   3/7*49,000=21,000
 
 

בספר הלימוד תמצאו בנוסף לתיאוריה, דוגמאות רבות עם פתרונות מפורטים ותרגילים עם תשובות סופיות.

לימודי חשבונאות- מתחילים ללמוד עם הספר מבוא לחשבונאות ועכשיו במהדורה חדשה ומעודכנת מהדורת 2012.

Bookmark and Share
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים