מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> טיפים ומאמרים במס הכנסה >> טיפים במס לבעלי שליטה בחברה

טיפים לחסכון במס אצל בעל שליטה בחברה

1. שווי רכב לבעל שליטה

ככלל ישנם 3 אפשרויות לרישום הרכב כאשר מדובר ברכב הצמוד לבעל השליטה:

אפשרות א':
הרכב יהיה רכב פרטי לא יתבעו בגינו הוצאות כלל.

אפשרות ב':
לרשום את הרכב בחברה. החברה תתבע את הוצאות הרכב ותשלום הוצאות הרכב יהיה מקופת החברה ומאידך ייזקף שווי לבעלים.

אפשרות ג':
לרשום את הרכב בתיק העצמאי של בעל המניות הוצאות הרכב תתבענה בתיק העצמאי (ההוצאות שיוכרו הן בשיעור 45% מסך הוצאות הרכב או סך הוצאות הרכב בניכוי שווי רכב לפי הגבוה מביניהן) . ההוצאות יקוזזו כנגד הכנסות מדמי ניהול מהחברה.


מתי נבחר באפשרות א':

בהתקיים התנאים הבאים נבחר באפשרות א':
• בעל המניות מגיש דוחות רק בגין משכורות כבעל שליטה (ללא דוח רווח והפסד)
• מדובר בהוצאות רכב בסכומים קטנים.
• השווי הינו בסכום מהותי.
הבחירה באפשרות א' תחסוך את הסרבול בהתחשבנות בין היחיד לחברה.

אפשרות ב' או ג'
ככלל יש לבדוק מתמטית את ההשלכות המיסויות של בחירה בכל אפשרות בכל מקרה לגופו.

אך ניתן לומר כי ככל ש:
• מדרגת המס השולי גבוהה יותר
• שווי הרכב גבוה יותר
• עלות הרכב הרשומה בספרים קטנה יותר
הכדאיות באפשרות ג' גדלה. עדיף לרשום את הרכב בתיק העצמאי.

• אפשרות נוספת לחסוך במס בגין שווי רכב הינה באמצעות ניהול יומן רכב ממוחשב ראה פרטים נוספים באתר של הוצאה מוכרת.


2. הפקדות לקרן השתלמות

קרנות השתלמות לעובדים הם כלי לחסכון לטווח קצר ובינוני. העובד מפקיד עד לתקרה של 2.5% משכרו אל קרן ההשתלמות, והמעביד מוסיף על הפקדה זו עד לתקרה של 7.5% משכר העובד. כלומר, בסך הכל מופקדים בכל חודש על ידי העובד והמעביד 10% משכר העובד אל קרן ההשתלמות (תקרת השכר להפקדה הינו 15,712 ₪ לחודש).

החיסכון הינו לתקופה של 6 שנים, למעט המקרים הבאים:
א. המשיכה נעשית כאשר העובד הגיע לגיל פרישה.
ב. המשיכה נעשית כדי לממן השתלמות מקצועית של העובד, אז ניתן לבצע את המשיכה 3 שנים ממועד התשלום הראשון לקרן, ועדיין לקבל פטור ממס על הכספים שנמשכו.
ג. במקרה של מוות של העובד, יכולים שאריו לקבל את הכספים עם פטור מלא ממס.

היתרון המיסוי בקרן השתלמות:
הפרשת המעביד לקרן השתלמות, בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, אף שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיסו של העובד. זהו יתרון עצום על-פני כל תוכנית חסכון אחרת, והוא הולך וגדל ככל שגדל שיעור המס השולי החל על העובד. במדרגה העליונה, שבה חל על העובד מס שולי של 45% בתוספת ביטוח לאומי וביטוח בריאות עובד ומעביד בסך של 17.9% החיסכון במס הינו משמעותי מאוד. למעשה החברה מעבירה כספים לתוכנית חיסכון לטובת הבעלים מבלי שהבעלים ימוסה על משיכת הכסף.

לעניין הפקדות לבעל שליטה- סעיף 32(9)(2) קובע כי לחברה לא יותר בניכוי סכום העולה על 4.5% ממשכורתו הקובעת של בעל שליטה.

תכנון המס:

להפקיד לבעל השליטה 2.5% עובד ו 7.5% מעביד. בדוח ההתאמה למס של החברה ה 3% (7.5%-4.5%=3%) לא יוכרו כהוצאה בשיעור מס חברות 24%. אך מאידך, לבעל השליטה מגיעים כספים שבמידה והיה מושך אותם כמשכורת בהנחה של מס שולי מרבי המס בגינם היה 63% מס (45%+17.9%=63%)


3. קיזוז הפסדי הון בבורסה כנגד הכנסה מדיבידנד

הכנסה מדיבידנד אצל בעל מניות מהותי (מעל 10%) הינה הכנסה בשיעור מס של 25% ואילו רווח מני"ע ממוסה בשיעור 20% (למעט מקרה בו בעל מניות מהותי מוכר את נייר הערך).
בהתאם לסעיף 92 לפקודה, ניתן לקזז הפסד הון במכירת נייר ערך כנגד הכנסה מדיבידנד.
בדרך זו, ישנו חיסכון במס של 5%.

תכנון המס:

לבעלי שליטה המחזיקים ניירות ערך כדאי לקראת סוף שנה למכור ניירות ערך שיש בהם הפסד ואת ההפסד לקזז כנגד ההכנסה מדיבידנד. ניתן לרכוש את ניירות הערך שנמכרו בתחילת השנה הבאה, אך לא בסמוך מידי למכירה על מנת למנוע טענה של פקיד השומה בדבר פעולה מלאכותית שנועדה ליצור חיסכון במס.

4. ריבית 3(ט)-

הלוואה שנותנת חברה לבעל מניות מהותי בה, מהווה הטבה אצל בעל המניות ולכן יש לזקוף בגינה ריבית לפחות בגובה הריבית הקבועה בסעיף 3ט לפקודה. כלומר, מדד+4%.

אפשרויות רישום ההכנסה:

א. רישום הכנסה בתיק החברה כנגד חיוב בעלים: בדרך זו למעשה לא חל סעיף 3ט, מכיוון שאין הפרש ריבית, אין הטבה לבעל המניות.

ב. רישום ההכנסה בתיק הבעלים- בדרך כלל ההכנסה נרשמת בסוף השנה.

השלכות מיסויות-

באפשרות א' ההכנסה ממוסה בתיק החברה בהתאם לשיעור מס חברות 24% ובנוסף יתרת חובה בעלים גדלה בסכום הכנסת הריבית כך שתמוסה בעתיד בשיעור מס 25% מס על דיבידנד.

באפשרות ב': ההכנסה ממוסה בהתאם לשיעור מס שולי.

בשתי האפשרויות חל מע"מ, למרות שבפרקטיקה באפשרות ב' לא תמיד מחייבים במע"מ

תכנון המס:

תכנון מס נכון, צריך להתחשב בשיעור המס השולי ובהכנסה החייבת של החברה בקביעת האלטרנטיבה העדיפה.

דוגמא להמחשה:

בעל המניות הינו בשיעור מס שולי של 20%.

במקרה זה, בחירה באפשרות ב' עדיפה מכיוון שהמיסוי הינו בשיעור 20% לעומת אפשרות ב' בה מס חברות הינו בשיעור  24% ובנוסף בעתיד צריך להיות משולם מס על דיבידנד בגובה הכנסת ריבית.

להלן קישור למאמר המלא שנכתב בביטאון רו"ח בנושא זה.

http://www.icpas.org.il/upload/File/784-.pdf

לייעוץ מקצועי ניתן לפנות ישירות למשרדנו.
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים