מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


יחיד או חברה שיקולים בבחירת צורת התאגדות
 
ערן גלבוע, רו"ח
 
בתהליך הקמת עסק חדש ובמהלך חיי העסק בעלי החברה נדרשים לקבל החלטות מהותיות ולעיתים אף גורליות. אחת החשובות היא אופן ההתאגדות:
 האם להתאגד כיחיד או כחברה בע"מ (בעירבון מוגבל).
על מנת לקבל את ההחלטה המתאימה חשוב לקחת בחשבון מספר שיקולים, אליהם אתייחס במאמר זה.
                          
ההיבט המשפטי
חברה בע"מ היא התאגדות של אדם, מספר בני אדם או תאגידים שנרשמה כדין בפנקס רשם החברות, כאשר מטרתה היא, כידוע, הפקת רווח. חברה בע"מ הינה אישיות משפטית נפרדת מבעליה, העומדת בפני עצמה לכל דבר ועניין. משמעות הדבר היא, כי האחריות לחובות הינה של החברה ולא של בעלי המניות.
חשוב לציין, בנסיבות מסוימות וחריגות, יכול בית המשפט להורות על הרמת מסך ההתאגדות של חברה בע"מ, ואז חובות החברה ייוחסו ישירות לבעלי מניותיה. במקרים יוצאי דופן אלו, יישמט ההבדל בין שתי צורות ההתאגדות.
בפרקטיקה, נדרשים בעלי המניות בחברות לחתום ערבות אישית לבנקים ולספקים דבר המצמצם את ה"חסינות" של בעלי המניות מפני תביעות בעלי חוב כנגד החברה.
בתיק עצמאי, מוטלים כל הסיכונים עליו באופן ישיר.
          
ההיבט המיסוי
.
מנגנון המס:
מס חברות- שיעור מס חברות נכון לשנת המס 2011 הינו 24%. המס הינו קבוע ומחושב מהשקל הראשון. כלומר בגין רווח בסך 100 ₪ ישולמו 24 ₪ למס הכנסה ובגין רווח בסך 1,000,000 ₪ ישולם סך של 240,000 ₪ למס הכנסה.
% המס על דיבידנד בידי בעל מניות מהותי הינו 25%.
כך יוצא שסך המס המשולם על מנת שהרווחים יגיעו לבעל המניות הינו בסך 24%+76%*25%=43%
שיעור הקרוב לשיעור המס השולי 45%
הערה:
הדיבידנד משולם בגין הסכום שנמשך (לאחר מס חברות76%=100%-24%)
ביטוח לאומי- ביטוח לאומי לא משולםעל הכנסת החברה וגם לא על הדיבידנדים הנמשכים על ידי הבעלים.
אך, ביטוח לאומי משולם על ההכנסה כעצמאי עד התקרה הקבועה בחוק ועל משכורת.
.
למי יהיו יתרונות מיסויים
1.      עסק מרוויח המשלם מס-
דוגמא:  עסק המרוויח 60,000 ₪ בשנה. כעצמאי לא ישלם מס כלל ואילו כחברה בע"מ ישלם24%  מס מהש"ח הראשון. לכן במקרה של עסק שלא מגיע לחבות במס מהותית לא כדאי מיסויית להתאגד כחברה בע"מ.
.
2.      עסק המעוניין בדחיית תשלומי המס-
בעל המניות יכול למשוך כדיבידנד את רווחי החברה או לקחת הלוואת בעלים מהחברה או להשאיר את רווחי החברה. כלומר, בעל המניות יכול לדחות את אירוע המס של תשלום הדיבידנד למועד הרצוי לו. לעומת זאת, עצמאי משלם מס על כל הרווח ואין לא אפשרות לדחות תשלום חלק מהמס.
.
3.      עסק בעל נכסים קבועים בסכומים מהותיים-
בחברה בה ישנם נכסים בסכומים מהותיים נחסך תשלום הדיבידנד עד גובה שווי הנכסים שהועברו לחברה.
.
מהו החיסכון במס
1.      החיסכון העיקרי במעבר בין יחיד לחברה הינו בתשלומי ביטוח לאומי. כפי שהוסבר בגין הכנסות החברה ובגין דיבידנד אין מס. פועל יוצא מכך, שבעוד העצמאי משלם מס שולי בשיעור 45% ובנוסף ביטוח לאומי בשיעור של כ 17%. בהתאגדות כחברה המס המשולם הינו בסך הכול 43%. חיסכון של כ 19%. ניתן להביא את החיסכון למקסום על ידי חלוקה נכונה בין משכורת לדיבידנד.
2.      דחיית מס- דחיית מס לא מהווה למעשה חיסכון במס. אבל כשישעורי המס יורדים דחיית מס מביאה לחיסכון מס אמיתי.
.
כמה זה עולה לנו?
1.      הנה"ח כפולה לעומת חד צדית-
חברה בע"מ מחויבת מכוח חוק החברות לנהל הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה, לעומת יחיד המנהל את ספריו על פי רוב בשיטה החד צידית. ההפרש בעלויות מסתכם בכ 600 ₪ לחודש. העלות משתנה בין סוגי העסקים השונים.
בעניין זה, חשוב לציין עוסק מורשה שמחזור עסקיו גבוה מתקרת הסכום שקבע המחוקק (תקרה המשתנה בהתאם לתחום הפעילות העסקית) מחויב לנהל ספרים בשיטה הכפולה, ואז עלויות הנה"ח הן זהות אצל יחיד/חברה.
 
2.      ביקורת רו"ח-
עצמאי רשאי לנהל את ספריו ולהגיש את דוחותיו ללא יועץ מס או רואה חשבון. חברה בע"מ לעומת זאת מחויבת בביקורת של רואה חשבון המצרף את חוות דעתו לדוחות הכספיים המבוקרים. עלות הביקורת של רו"ח מסתכמת לסך 6-12 אלף ₪ לחברות קטנות.
3.      רשם החברות-
עלויות הקמת חברה חד פעמיות מסתכמות לסך של כ 3,000-4,000 ₪ ובנוסף ישנה אגרה שנתית לרשם החברות בסך 1,067 ₪.
 
שורה תחתונה, מתי זה כדאי?
יש לבחון כל מקרה לגופו ולקחת בחשבון את כל היתרונות המיסוים (במאמר זה סקרתי בתמציתיות רק חלק מהיתרונות) לעומת העלויות כפי שפרטתי ושיקולים נוספים בנוסף לשיקולים הכלכליים.
אך, מניסיוני עסקים שלהם הכנסה חייבת מעל 300,000 ₪ כדאי להם לשקול בכובד ראש מעבר לחברה בדרך כלל זוהי הנקודה בה היתרונות במעבר לחברה גוברים.
 
להלן קישור למאמר שנכתב לפני מספר שנים בביטאון רו"ח.
 www.icpas.org.il/articles/article.asp?id=313

 

 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים