מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 

שווי רכב, וכדאיות רישום רכב על שם החברה
 
ערן גלבוע, רו"ח
 
 
 
לאור השינויים בתקנות שווי הרכב והעלאת שווי שימוש בגין רכב, עולה השאלה,
 
האם כדאי לרשום את הרכב של בעל המניות בחברה?
 
בבואנו לבחון את הסוגיה, שהתשובה לה הינה בעיקרה מתמטית יש להתייחס לנתונים הבאים:
 
א.      מהו שווי הרכב שיש לזקוף (בהתאם לקבוצת מחיר של הרכב)?
ב.       מהו שיעור המס השולי אצל בעל המניות?
ג.        מהו סכום הוצאות הרכב המוכרות בהתאם לתקנות ניכוי הוצאות רכב?
ד.       מהו סכום הוצאות הרכב המשולמות על ידי החברה במקום מהנטו של בעל המניות.
ה.      מהי עלות הרכב?
 
א.      מהו שווי הרכב שיש לזקוף?
 
השווי שיש לזקוף בגין רכב צמוד לעובדים בהתאם להוראות המעבר לשנים 2008-2011 עולה בצורה הדרגתית ובאופן משמעותי, כך שבשנת 2011 שווי הרכב גדל כמעט פי 2 לעומת השווי שהיה בשנת 2007.
בנוסף, החל משנת 2008 נוסף לרכבים בגינם צריך לזקוף שווי גם אופנוע מסוג L3  (אופנוע מעל 33 כ"ס וגם מעל 125 סמ"ק).
שווי רכב כמו כל שווי אחר שנזקף לעובדים הינו "הכנסה רעיונית" (תיאורטית) שנועדה לצורך חישוב המס של העובד. סכום השווי כשלעצמו לא מגדיל את הוצאות החברה.
  


שווי הרכב נקבע בהתאם למחיר הרכב, ככל שעולה המחיר כך עולה השווי שיש לזקוף בגין הרכב.
 
  • לרכבים משנת ייצור עד 2009 שווי הרכב נקבע בהתאם לקבוצת רכב (פירוט להלן).
 
קבוצת מחיר
מחיר הרכב
שווי שימוש לחודש
1
עד 97,000 שקל
2,580
2
: מ-97,001 שקל עד 117,000 שקל
2,790
3
מ-117,001 שקל עד 137,000 שקל
3,590
4
מ-137,001 שקל עד 155,000 שקל
4,310
5
מ-155,001 שקל עד 202,000 שקל
5,970
6
מ-202,001 שקל עד 288,000 שקל
7,730
7
מ-288,001 ומעלה
9,950
אופנוע L3*
 
860
 
קבוצת המחיר של הרכב מופיעה ברישיון הרכב. קבוצת המחיר נקבעת בהתאם לעלות רכב כשהיה חדש. כך יכול להיווצר מצב "מעוות" לפיו בגין רכב ב.מ.וו מודל 1985 שמחיר השוק שלו עומד על כ 15,000 ₪ יש לזקוף שווי לפי קבוצת מחיר 6 שהינה קבוצת מחיר גבוהה ואילו על "מזדה" חדשה שמחירה 110,000-130,000 ₪ זוקפים שווי לפי קבוצת מחיר 1-2.
 
  • לרכבים משנת ייצור 2010 ואילך, שווי השימוש מחושב לפי % ממחיר הרכב
שיעור שווי השימוש החודשי בשנת 2011 הינו 2.48% ממחיר הרכב. תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש הינו 477,830 ₪.
כלומר, סכום השווי שייזקף בגין רכב ששויו 477,830 ₪ זהה לסכום השווי שייזקף לרכב ששויו מעל סכום זה.
בגין רכב היברדי ישנה הנחה של 530 ₪ בשווי שיש לזקוף.
 
הערה: באתר רשות המסים באינטרנט, בכתובת  https://www.shaam.gov.il/mm-usecar/.
ניתן למצוא את המחיר לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם.
 
ב.       מהו שיעור המס השולי אצל בעל המניות?
 
בגין השווי שנזקף כמפורט בסעיף א' לעיל, יש לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי.
השווי נזקף למשכורת חודש בחודשו ויש לנכות ממנו מס בהתאם לתקנות ניכוי במקור משכר.
ככל שההכנסה של העובד גדולה יותר, המס השולי גדול יותר והניכוי במקור משכר גדול יותר. עובד שמשכורתו נמוכה ואינו מגיע לחיוב במס (גם לאחר זקיפת השווי), הרי זקיפת השווי תשפיע עליו רק בתשלומים נוספים לביטוח לאומי.
לעומת זאת, עובד שמשכורתו גבוהה ומגיע לשיעור המס השולי המרבי 45% יצטרך לשלם על השווי הנזקף 45% למס הכנסה, זאת בנוסף על התשלומים לביטוח לאומי (הערה- קיימת תקרת הכנסה לביטוח לאומי שמעליה לא חבים בתשלומים לביטוח לאומי- ראה להלן).
 
מצ"ב טבלת מדרגות מס ההכנסה לשנת מס 2011:
 
הכנסה חודשית (יגיעה אישית)
שיעור המס
עד 5,070
10%
מ-5,071 עד 8,660
14%
מ-8,661 עד 14,070
23%
מ-14,071 עד 21,240
30%
מ-21,241 עד 40,230
33%
מכל שקל נוסף
45%
 
מצ"ב שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות באחוזים מהשכר לשנת מס 2011:
 
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר  
 

 
מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע –
( שיעור מופחת) -  4,984 ש"ח
מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 73,422 ש"ח
מעסיק
עובד
סך הכול
מעסיק
עובד
סך הכול
דמי ביטוח לאומי
% 3.45
% 0.40
% 3.85
% 5.90
% 7.00
% 12.90
דמי ביטוח בריאות
-
% 3.10
 % 3.10
-
% 5.00
% 5.00
סך הכול
% 3.45
% 3.50  
% 6.95
% 5.90
% 12.00
% 17.90

  
ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח לאומי הינה: 73,422 ש"ח לחודש.

ג.       מהו סכום הוצאות הרכב המוכרות בהתאם לתקנות ניכוי הוצאות רכב?
 
בתקנות ניכוי הוצאות הרכב החדשות, תחולה מ 01/01/2008, הוצאות הרכב (כהגדרתן בתקנות) המוכרות הן, הגבוה מבין:
 
  1. הוצאות הרכב בניכוי שווי השימוש כפי שנקבע בתקנות לסוג הרכב המסוים.
  2. 45% מסך הוצאות הרכב (לגבי אופנוע שסיווגו L3 נקבע 25% מההוצאות).
 
הוצאות רכב מותרות לעצמאי/ יחיד:
 
כאשר הרכב צמוד לעצמאי (לא לעובד שלו), ההוצאות המותרות בניכוי הן סך הוצאות הרכב בניכוי שווי שימוש "תיאורטי", כלומר השווי שהיה אמור להיזקף לו, בהתאם לקבוצת המחיר של הרכב. או 45% (25% אופנוע סיווג L) מסך הוצאות הרכב לפי הגבוה.
 
הערה: לעצמאי לא זוקפים שווי רכב.
 
כאשר לעצמאי ישנם עובדים- כל הוצאות הרכב מותרות בניכוי. (הוצאות אחזקת רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדיו יותרו בניכוי במלואן).
 
הוצאות רכב מותרות לחברה:
 
 הוצאות אחזקת רכב בשל רכב שהמעביד העמיד לרשות עובדיו יותרו בניכוי במלואן. כלומר בגין רכבים הצמודים לעובדים (נזקף שווי בגינם) יותרו בניכוי כל הוצאות הרכב.
 
בבואנו לקבוע, כדאיות רישום רכב על שם החברה, הרי בהתאם לתקנות ניכוי הוצאות הרכב החדשות כל הוצאות הרכב יותרו בניכוי (בניגוד למצב שקדם לתקנות החדשות). ככל שהוצאות הרכב גדולות יותר כך החיסכון במס אצל החברה גדול יותר.
 
הנחה: החברה ברווח לצרכי מס.


 
ד.       מהו סכום הוצאות הרכב המשולמות על ידי החברה במקום מהנטו של בעל המניות.
 
כאשר הרכב רשום על שם החברה, החברה משלמת את הוצאות הרכב.
לעומת זאת, כאשר הרכב הוא בבעלות בעל המניות, בעל המניות משלם את הוצאות הרכב מהנטו שלו. כך לדוגמא, כאשר הוצאות הרכב הן בסך 50,000 ₪ לשנה, בעל המניות צריך למשוך דיבידנד בסך 50,000/0.75=66,666  ולשלם עליו מס בסך 25%, שהם ₪ 66,666*25%=16,666
ככל שסכום ההוצאות גדול יותר, הרי החברה משלמת הוצאות במקום בעל המניות בסכומים גדולים יותר ולכן העדיפות לרישום הרכב על שם החברה גדל.
 
ה.      מהי עלות הרכב?
 
ככל שעלות הרכב גבוהה יותר, כך גוברת הכדאיות לרישום הרכב של בעל המניות על שם החברה.
כאשר, בעל המניות מוכר את הרכב לחברה, בספרי החברה נרשם לחובת רכב ולזכות בעל המניות. יתרת הזכות של בעל המניות גדלה בסכום בו נרשם הרכב בחברה.
יתרת זכות זאת, ניתנת למשיכה בפטור ממס.
כלומר, במקום שבעל המניות ימשוך בעתיד דיבידנד וישלם עליו מס בשיעור 25%, בעל המניות יוכל למשוך את "ההלוואה" (יתרת הזכות) שנתן לחברה וזאת מבלי לשלם מס.
 
דוגמא :
 
נתונים:
 
א.      הרכב קבוצת מחיר 7 שנת ייצור 2009, שווי רכב לשנה 9,950*12=119,400
ב.       הכנסת בעל המניות לפני שווי רכב הינה 43,000 ₪ לחודש (שיעור מס שולי 45%).
ג.        הוצאות הרכב לשנה (כולל פחת) 50,000 ₪, החברה ברווח לצרכי מס.
ד.        מס חברות 24%. שיעור מס על דיבידנד בעל מניות מהותי 25%.
ה.      עלות הרכב 100,000 ₪.
ו.        הרכב יוחזק בחברה למשך 6 שנים.
 
האם כדאי לרשום את הרכב על שם החברה לתבוע הוצאות בגין הרכב ולזקוף שווי, הנח לא יהיו שינויים בשווי הרכב.


 
פתרון
 
מס הכנסה בגין שווי רכב לשנה                             119,400*45%=53,730
ביטוח לאומי בגין שווי רכב לשנה                           17.9%*119,400=21,373
הוצאות רכב מוכרות (חיסכון במס)                       (50,000*24%=(12,000
תשלום ההוצאות על ידי החברה (חיסכון במס)      50,000/75%*25%=(16,667)
סך עלות לשנה                                                      46,436
 
עלות לכל התקופה                                      46,436*6=278,616
עלות הרכב (משיכת זכות בעלים)               (100,000/75%*25%=(33,333
סך השפעה                                                245,283
 
מסקנות:
 
  1. רישום הרכב על שם החברה, גרם לתשלום נוסף של מסים בסך 245,283 ₪, לכן במקרה זה, עדיף לא לרשום את הרכב בחברה.
  2. החיסכון במס בגין הכרה בהוצאות רכב, הינו במישור החברה ואילו תשלום המס בגין השווי הינו במישור בעל המניות, לכן התוצאה האמיתית הינה שהעלות בהעברת הרכב לחברה הינה גבוהה יותר.
  3. במקרים מיוחדים, בהם עלות הרכב נמוכה וקבוצת השווי גבוהה מאוד, יש לבחון את כדאיות רישום רכב על שם החברה.
  4. ככל ששווי רכב יגדל, הכדאיות ברישום רכב על שם החברה יורד.
 
 
 
[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים