מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


  
נתונים לשאלות 27-28:

חברת "גלעד" בע"מ (להלן-"החברה") הוקמה ביום 01/01/08. ביום הקמתה הנפיקה החברה את המניות הבאות:


מספר מניות
תמורה ב ₪
מניות רגילות 2 ₪ ע"נ
200,000
800,000
מניות רגילות 10 ₪ ע"נ
48,000
960,000
בכורה א' 5%: 1 ₪ ע"נ
80,000
80,000
בכורה ב' 3%: 1 ₪ ע"נ
40,000
100,000


נתונים נוספים:

  1. הרווח הנקי של החברה לשנים 2008 ו 2009 הינו 120,000 ₪ ו 200,000 ₪ בהתאמה.
  2. ב 15/09/09 הנפיקה החברה 40,000 מניות רגילות בנות 2 ₪ ע"נ כל אחת תמורת 620,000 ₪. הוצאות ההנפקה הסתכמו לסך של 20,000 ₪.
  3. ביום 12/12/09 חלקה החברה מניות הטבה בשיעור של 20% לכל בעלי המניות הרגילות. מניות ההטבה חולקו מהפרמיה.
  4. ביום 31/12/09 חלקה החברה לראשונה מיום הקמתה דיבידנד בסך 200,000 ₪.
  5. מניות בכורה א' צוברות ואינן משתתפות.
  6. מניות בכורה ב' צוברות ומשתתפות, יקבלו רבע מיתרת סכום הדיבידנד שיוותר לאחר תשלום דיבידנד הבכורה.


27. מהו ההון העצמי ל 31/12/09?

א. 2,400,000 ב. 2,540,000 ג. 2,386,000 ד. 2,860,000 ה. 2,660,000

28. מהו סכום הדיבידנד שקבלו בעלי מניות בכורה ב'?

א. 2,400 ב. 26,100 ג. 46,700 ד. 49,800 ה. 54,750


פתרון שאלות 27-28:

27. הון עצמי ל 31/12/09:

תאריך
פרטים
הון
פרמיה
סה"כ הון ופרמיה
01/01/08
רגילות 2 ₪
400,000
400,000
800,000

רגילות 10 ₪
480,000
480,000
960,000

בכורה א'
80,000

80,000

בכורה ב'
40,000
60,000
100,000
15/09/09
רגילות 2 ₪
80,000
520,000
540,000-20,000
600,000
12/12/09
*הטבה רגילות 1 ₪+5 ₪
192,000
(192,000)
0
סה"כ

1,272,000
1,268,000
2,540,000


*חלוקת מניות ההטבה: 192,000=20%*(400,000+480,000+80,000)

עודפים:

שנת 2008               120,000    
שנת 2009               200,000
דיבידנד 31/12/09  (200,000)
י.ס. עודפים               120,000

הערה: החברה הוקמה ב 01/01/08, אין יתרת פתיחה עודפים.

הון עצמי 2,660,000=2,540,000+120,000

תשובה: 2,660,000

28. סכום הדיבידנד שקבלו בעלי מניות בכורה ב' הוא:

דיבידנד לבעלי מב"כ א': 80,000*1*5%*2=8,000
דיבידנד לבעלי מב"כ ב': 40,000*1*3%*2=2,400
סך דיבידנד לבעלי מב"כ:                              10,400

סכום הדיבידנד שחולק                     200,000
בניכוי הדיבידנד שחולק למב"כ        (10,400)
דיבידנד שנותר לאחר תשלום למב"כ 189,600

דיבידנד נוסף, למב"כ ב' (רבע מיתרת סכום הדיבידנד שיוותר לאחר תשלום דיבידנד הבכורה.) 189,600*0.25=47,400


סך דיבידנד לבעלי מב"כ ב':  49,800=2,400+47,400

תשובה: 49,800
לימודי חשבונאות- מתחילים עם הספר מבוא לחשבונאות פיננסית- מהדורת 2009

[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים