מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


  
 

נתונים לשאלות 37-39:


 

חברת "המגפר" בע"מ (להלן- "החברה") הוקמה ביום 01/01/07. באותו יום קבלה החברה הלוואה מהבנק בסך 720,000 ₪, צמודה לשע"ח ונושאת ריבית שנתית פשוטה הצמודה לשע"ח.

הריבית הצמודה שנצברה משולמת כל חצי שנה בתאריכים 30/06 ו 01/01 החל מ 30/06/07.

ההלוואה תיפרע בשני תשלומים שווי קרן בתאריכים 30/06/09 ו 30/06/11.

הוצאות המימון לשנת 2007 הסתכמו לסך 306,000 ₪.


 

להלן מדדים רלוונטיים:


תאריך

שע"ח


 

תאריך

שע"ח

01/01/07

3.3

31/12/08

5.28

30/06/07

3.96

01/01/09

5.28

31/12/07

4.29

30/06/09

5.94

01/01/08

4.29

31/12/09

6.27

30/06/08

4.95


 


 

 

  1. מהו שיעור הריבית השנתית על ההלוואה?

א. 10% ב. 8% ג. 11% ד. 7% ה. 6%

38. מהו סכום הוצאות המימון לשנת 2009, בהנחה ששיעור הריבית השנתי הוא 5%?

 א. 246,600 ב. 229,500 ג. 180,000 ד. 212,400 ה. 217,655

39. מהן היתרות הקשורות להלוואה ל 31/12/09 (הנח שיעור ריבית שנתי 10%): 

הלוואות לזמן ארוך

ריבית לשלם

א.

360,000

68,400

ב.

684,000

34,200

ג.

720,000

68,400

ד.

0

34,200

ה.

1,368,000

0


  
 

פתרון שאלות 37-39:


 

37. שיעור ריבית שנתית על ההלוואה:


 

נסמן ב X את שיעור הריבית על ההלוואה.


 

הוצאות המימון לשנת 2007 מורכבות מ:

  1. הפרשי שער קרן ההלוואה:


הלוואה 2007

י.ס. 720,000*4.29/3.3=936,000

י.פ.                720,000


 

הפרשי שער   216,000

סה"כ                           936,0000  

סה"כ             936,000

 

  1. ריבית הצמודה:

סך הוצאות המימון לשנת 2007 נתון בסך 306,000 ₪, כלומר

 הוצאות ריבית צמודה לשנת 2007 הן: 306,000-216,000=90,000


הוצאות ריבית 2007

תשלום 30/06/07 720,000*6/12*X*3.96/3.3

לשלם 01/01/07 0

לשלם 31/12/07 720,000*6/12*X*4.29/3.3

הוצאות 2007 90,000

סה"כ 90,000

סה"כ 90,000

הוצאות הריבית הצמודה לשנת 2007, מקיימת את המשוואה הבאה:

720,000*6/12*X*3.96/3.3+720,000*6/12*X*4.29/3.3=90,000

מפתרון המשוואה נקבל X=10% 

תשובה: 10%

38. הוצאות מימון לשנת 2009:

הלוואה 2009

החזר 720,000*1/2*5.94/3.3=648,000

י.פ. *5.28/3.3=1,152,000720,000

י.ס. 720,000*1/2*6.27/3.3=684,000

הפרשי שער 180,000

סה"כ 1,332,000

סה"כ 1,332,000

 

הוצאות ריבית 2009

תשלום 01/01 720,000*6/12*5%*5.28/3.3=28,800

לשלם 31/12/08 720,000*6/12*5%*5.28/3.3=28,800

תשלום 30/06 720,000*6/12*5%*5.94/3.3=32,400


 

לשלם 31/12 720,000*1/2*6/12*5%*6.27/3.3=17,100

יתרה   49,500

סה"כ 78,300

סה"כ 78,300

סך הוצאות מימון לשנת 2009: 180,000+49,500=229,500

תשובה: 229,500

39. יתרות קשורות להלוואה ל 31/12/09:

הלוואה לזמן ארוך: 720,000*1/2*6.27/3.3=684,000

כל ההלוואה הינה לזמן ארוך, אין החזרים במהלך 12 החודשים מיום המאזן 31/12/09.

ריבית לשלם: 720,000*1/2*6.27/3.3*10%*6/12=34,200


 תשובה: הלוואה לזמן ארוך 684,000 ; ריבית לשלם 34,200

 

לימודי חשבונאות- מתחילים עם הספר, מבוא לחשבונאות פיננסית- מהדורת 2009

 


 

[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים