מבוא לחשבונאות פיננסית

מהדורת 2012, מהדורה שנייה

ספר לימוד ומבחנים מותאם ל IFRS
 


להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


תיקון חקיקה בנושא קיזוז הפסדים בניירות ערך

פורסם ברשומות תיקון נוסף לתקנה 9 לתקנות, ולפיו בחישוב רווח ההון ממכירת ניירות-ערך נסחרים לצורך ניכוי מס במקור, יקזז המנכה (המוסד הכספי) הפסד הון שנוצר ממכירת ניירות-ערך נסחרים שהיו בניהולו של המנכה ובתנאי שהרווח נוצר באותה שנת-מס שבה נוצר ההפסד, בין לפני מועד יצירת ההפסד ובין לאחַר המועד האמור.   תחולת התיקון נקבעה ליום 1.1.2012, וזאת לגבי הפסדים שנוצרו ביום 1.1.2012 ואילך.

 הסבר:

 עד 2011 כולל, חישוב המס על ידי הבנקים היה חודשי.

הפסדים שנוצרו ניתן היה לקזז רק אם בחודשים הבאים היה רווח.

אך, כאשר בתחילת שנה היה רווח שנוכה בגינו מס במקור ולאחר מכן ישנו הפסד, המס לא מוחזר בגין ההפסד.
אלא אם כן מוגש דוח למס הכנסה.

פועל יוצא, מהאמור לעיל, החזרים עצומים היו נשארים בידי מס הכנסה מכיוון שהציבור שאינו חייב בהגשת הדוח לא מעוניין /לא יודע להגיש את הדוח.

דוגמא להמחשה:

 1. בחודשים ינואר-אפריל   הפסד 500 ש"ח

בחודש מאי רווח 400 ש"ח. בחודש מאי לא נשלם מס, כי הרווח בסך 400 מתקזז כנגד ההפסד 500 ויוותר הפסד להעברה לשנה הבאה  בסך 100

 

2. ינואר- אפריל רווח בסך 400 בגינו נוכה מס במקור.

בחודש מאי הפסד בסך 400.

למרות שבחודש מאי הפסדנו הבנק לא יחזיר לנו את המס שנוכה בהתאם להנחיות רשות המסים.

 תיקון החקיקה קובע כי משנת 2012 הבנקים יחזרו לנו את המס במקרה שבתחילת השנה היה רווח ולאחר מכן הפסד. בנתוני דוגמא 2 בשנת 2012 בחודש מאי הבנק יחזיר לנו את המס בסך 400*20%=80

  
לימודי חשבונאות מתחילים עם הספר מבוא לחשבונאות פיננסית.

[מבחנים בחשבונאות] [מבוא לחשבונאות] [לימודי חשבונאות] יסודות החשבונאות לחשבונאים.
 
לייבסיטי - בניית אתרים